News #3

in cryptocurrency •  last year  (edited)

Cardano (ADA)
The Roadmap will be updated. Be sure to check the countdown timer on the website for the exact time (depends on your timezone). 05 January 2018
Cardano (ADA) Cel zostanie zaktualizowany. Pamiętaj, aby sprawdzić odliczanie na stronie internetowej na dokładny czas (w zależności od strefy czasowej). 05 stycznia 2018 r

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Cześć @pinasek. Z tagiem polish piszemy po polsku. Dodaj proszę polską wersję tudzież usuń #polish. Pozdro.