How long the promotion for the purchase of cryptocurrencies will be continue? - Jak długo potrwa jeszcze promocja na zakup kryptowalut?steemCreated with Sketch.

in cryptocurrency •  2 years ago 
Since the suspension of the Korean stock exchanges on #Coinmarketcap from the beginning of January, the cryptocurrency market has remained on the sideways side. Capitalization ranges from 450- 650 billion $. This is a great opportunity to buy crypto currency at promotional prices.

How long will the market stay in the sideways trend and will the market soon be able to achieve new ATH without re-inclusion of the Korean stock exchanges to capitalization?

I invite you to the discussion in the comments.

Source: #Coinmarketcap

Od czasu zawieszenia notowań Koreańskich giełd na Coinmarketcap z początku stycznia rynek kryptowalut utrzymuje się w trądzie bocznym. Kapitalizacja waha się na poziomie 450 – 650 mld $. Jest to doskonała okazja do zakupu kryptowalut po promocyjnych cenach.

Jak długo rynek będzie utrzymywał się w trendzie bocznym i czy bez ponownego włączenia notowań Koreańskich giełd do kapitalizacji rynek będzie w stanie w niedługim czasie osiągnąć nowe ATH?

Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!