You are viewing a single comment's thread from:

RE: IQ.cash ; Herkes için kripto para platformu

Harika perspektiflere sahip ilginç bir proje.Projenin hızlı ve güçlü gelişimi ile ilgilenen harika bir ekibi mevcut. Proje basit ve herkes tarafından erişilebilir. Ayrıca masternode'unuzu kurup çalıştırarak ödül olarak pasif gelir elde edebilirsiniz.