Ethereum Beacon Blockchain

in cryptocurrency •  14 days ago 

Ethereum Beacon ma na celu stać się globalnym komputerem dla nowej generacji aplikacji decentralizacyjnych. W tym celu tworzymy nowy, wysoce skalowalny blockchain, który wprowadzi szereg złożonych rozwiązań, w tym rozwiązania sharding oparte na konsensusowych protokołach weryfikacji PoS i ulepszonym zestawie Beacon. Ten projekt rozwiąże problemy sieci szerokopasmowej Ethereum, które są opóźnione bez narażania bezpieczeństwa.

Koncepcja dowodu pracy nad blockchainem Ethereum będzie nadal istnieć. Według naszego głównego łańcucha bloków istnieje inny łańcuch bloków. Tak więc istnieje inteligentny kontrakt, który działa na głównym blockchainie. A w ramach głównych blockchain zostanie zawarta umowa, z którą użytkownik może wysłać transakcję depozytu. Masz więc drugi łańcuch bloków, który działa z koncepcją dowodu własności, ale nadal zależy od głównego łańcucha bloków.

Tak zaawansowana kombinacja wewnętrznej i międzysektorowej niezależnej walidacji konsensusowej tworzy szybkie, wydajne i bezpieczne środowisko sieciowe, które można łatwo skalować i łączyć wszystkie rodzaje aplikacji. W jaki sposób walidatorzy uzyskają efektywny zwrot z inwestycji, a przejście na PoS rozwiąże problemy marnotrawienia energii i osiągnie prawdziwą decentralizację, która będzie wolna od uzależnienia gospodarstw górniczych.

Jak działa Ethereum Beacon

Ethereum Beacon przeniesie przepustowość sieci na wyższy poziom dzięki rewolucyjnemu systemowi weryfikacji transakcji. Centralny łańcuch PoS - łańcuch kluczy - będzie odpowiedzialny za przechowywanie i aktualizację rejestru walidatora.

Aby zostać walidatorem, użytkownicy muszą złożyć depozyt ubezpieczeniowy, który minimalizuje ryzyko nadużycia. Breloczek będzie również przetwarzał konsensus blokowy i własne powiązanie - potwierdzenie ustawione przez walidator, który pozwala wstawiać segmenty segmentu do łańcucha kluczy.

W skrócie, będzie to podstawa, na której zbudowany jest system dzielenia fragmentów. Połączenie wewnętrznego konsensusu i skrzyżowania, niezależnej weryfikacji w każdym segmencie i systemu pamięci masowej stworzy szybkie, wydajne i bezpieczne środowisko sieciowe, które może łatwo skalować i dostosowywać każdy rodzaj aplikacji dApp.

Cele nawigacyjne Ethereum:

li> Prostota: zmniejsz złożoność nawet z powodu pewnej utraty przychodów.
 • Odporność na awarie: przetrwaj przez główne segmenty sieci, nawet gdy bardzo duża część węzłów przejdzie w tryb offline.
 • Przetrwanie: wybierz wszystkie komponenty w taki sposób, aby były chronione kwantowo lub dozwolone było zastąpienie ich odpowiednikami o kwantowym bezpieczeństwie, gdy stały się dostępne.
  • A jeśli jesteś zainteresowany tą kampanią, zawsze możesz dowiedzieć się szczegółów, klikając te linki. A także wyciągnij wnioski dla siebie.

   Dodatkowe informacje:

   Website: https://ethereum-beacon.com

   Whitepaper: https://ethereum-beacon.com/whitepaper.pdf

   Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5168538

   Telegram: https://t.me/EthereumBeacon

   Twitter: https://twitter.com/BeaconEthereum

   Facebook: https://www.facebook.com/Ethereum-Beacon-2350175261898732

   Author: Kalmanov (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1991895)

   ETH wallet: 0x5c28cc59095e66b507EcF9A005600Cc7702f280e

   Authors get paid when people like you upvote their post.
   If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
   Sort Order:  

   Great development! The company does not cease to surprise us with its functionality! A very strong team is at once obvious!

   Nice read. I leave an upvote for this article.