Yatırımcıları Korumaya Yönelik Devrimsel Hizmetler Sunacak ICO Platformu: ICOVO

in #cryptocurrency3 years ago

Dünyamızda teknolojik gelişmelerin başını çektiği gelişmeler sayesinde her alan ve sektörde gözle görülen değişimler, yenilikler yaşanmaktadır. Özellikle internetin devrimsel bir şekilde yaşamımıza girmesi ile birlikte bilgi ve bilime ulaşmak her zamankinden daha da kolay olmaktadır. Artık akıllı makinaların ve yapay zekânın başını çektiği teknolojik gelişmeleri nesnelerin interneti ve büyük veri takip etmiş bu çerçevede birçok yeni uygulamalar, yazılımlarda geliştirilmiştir. İşte bu gelişmelerin en önemlilerinden biri de devrimsel özelliklere sahip blok zinciri teknolojisinin ortaya çıkması, yaygınlaşması ve kripto paraları bizlere hediye etmesidir. Dünya üzerinde hızla yayılan ve özellikle sonrasında çok popüler hale gelen kripto paraların blok zinciri sayesinde şeffaf, hızlı, güvenlikli ve ekonomik oluşunun yanında merkezsiz oluşu iş dünyası ve yatırımcıları heyecanlandırmaktadır.

Özellikle yeni fikirlerin ve projelerin blok zinciri ile buluşması sonucu fon toplama faaliyeti olarak bilinen ICO’lar (Initial Coin Offering)hızla artmaya başlamış ve her alan ve sektörde inanılmaz çözümler sunmayı amaçlamıştır. ICO’ların hızla artması ve bazılarının scam denilen sahtekârlık yöntemi olarak kullanılması, vatandaşlarını bu sahte girişimlerden korumak isteyen ülkelerin bir dizi tedbir almasına da yol açmıştır. Özellikle 2018'de birçok düzenlemeye ve tedbirlere rağmen, ICO pazarı 2018'in ilk çeyreğinde 5,8 milyar ABD Doları'na ulaşmıştır. Böylece 2017 yılında da 3,9 milyar dolar olan ICO'ların pazar büyüklüğü de aşılmış olmaktadır. Bu inanılmaz büyümeye rağmen, mevcut ICO'ların üç ana sorunu var. Bunlar sıralayacak olursak; Kurucular bir ICO’da fonla çalışmaktadır. Kurucuların çıkarlarına olan ilgisinden dolayı durma noktasına gelebilmektedir ve ICO'lara katılacak kişiler için yüksek engeller ile karşılaşmakta ve istedikleri yatırımı yapamamaktadır.

İşte bu sorunları analiz eden ve çözümler ortaya koyan ICOVO yaklaşımı, sağlıklı ICO'ları gerçekleştirebilen dünyanın ilk ve tek ICO platformu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında ICOVA’nın temeli ocak 2018'de Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından savunulan DAICO kavramına dayanan DAICOVO akıllı sözleşmesidir. Her ülkenin hükümeti, ICO'lar için sağlıklı bir ortam yaratmak amacıyla düzenlemelerini ilerletmektedir. Ancak bahse konu bu düzenlemeler merkezi düzenlemeyi kullanan ICO'lar için zor olmaktadır. Ancak DAICO'nun merkezi olmayan yaklaşımıyla, ICO'lar tarafından dile getirilen sorunların başında gelen proje motivasyonundaki dolandırıcılık ve düşüşler ortadan kalkacaktır. Buna ilaveten platformun bir avantajı da, ICO yatırımları için bir para birimi olarak uzmanlaşacak olan OVO tokenlarının ICO’lara renk ve ivme katacak olmasıdır.

Yüksek bir dağıtım miktarına sahip olan ve evrensel olan Ethereum şu anda tedarik için anapara birimi olarak kullanılmaktadır, ancak ICOO platformunda projelere katılmak için OVO'yu kullanmak için ICO yatırımcılarına faydalar da sağlanacaktır.

DAICOVO, DAICO kavramını uygulayan ICO'lar için bir çerçevedir. DAICOVO, ICO proje kurucularının benzersiz tokenlar verilmesi, satılması ve yönetilmesi gibi işlevlerin yanında, DAICOVO modelini kullanarak fon yönetimini de destekleyecektir. ICOVO platformu ICO'lara yatırımcıları korumak için bir yol olarak Ethereum kurucularından tarafından önerilmiştir hayatı için DAVICO’yı devreye sokacaktır.

ICOVO, dünyadaki bu sorunu çözecek ilk ICO platformu olmayı hedeflemekle birlikte platform, fonlarla çalışan kurucuların sorunlarını çözmeyi de mümkün kılacaktır. Bunun yanı sıra, kurucuların ilgisizliği nedeniyle durdurulan projelerin sorunlarını çözecek. Bunu başarmak için platform KYC / AML, teknik rapor versiyonlama ve DAICOVO da kullanacaktır.

Bu süreçte ön-onaylı ve DAICO'yu uygulayan sadece ICO projelerine bu platform kapsamında izin verilecektir. Bu projeler için, “OVO” olarak adlandırılan ICOVO tokenları, ETH tokenlarının değerine göre % 25'lik bir indirim için verilecektir. ICO katılımının önündeki yüksek engelleri çözmek için, platform optimize edilmiş “ICOVO App” ve “ICOV Web” i yayınlayacak ve bunlarda yeni başlayanlar için zor kullanımlı olan MyEtherWallet'in yerini alacaktır .

ICOVO OVO Token ICO Detayları

ICOVO Uygulaması ve ICOVO Web, herkes tarafından kullanımı kolay bir basitleştirilmiş kullanıcı ara yüzü ile birlikte gelecektir. ERC20 / ERC223 token standartlarına uygun bir cüzdanda içerecektir. Ayn zamanda bir oylama süreci ile yatırımcılara para iadesi yapabilecek bir mekanizma da bulunacaktır. Böylece bir ICO'nun parçası olmak için gereken her şey, bir yerden erişilebilir olacaktır.

  • Token Simgesi: OVO
  • Platform: Ethereum
  • Tipi: ERC20/ERC223
  • Fiyatı: ICO1 OVO = 0.30 USD
  • Satılık Token Miktarı: 120,000,000
  • En az yatırım oranı: 100 USD
  • Kabul: ETH
  • Soft Cap: 5,868 ETH
  • Hard Cap: 60,360 ETH
Yol Haritası

Takım

Referanslar

İnternet Sitesi: https://icovo.co/

Teknik İnceleme: https://icovo.co/whitepaper/20180831_wp_service_en.pdf

Telegram: https://t.me/icovoco

Reddit : https://www.reddit.com/r/ICOVO/

Facebook : https://www.facebook.com/icovoco/

Linkendin: https://jp.linkedin.com/company/icovo

Github: https://github.com/icovo

BTT Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4468796.0

BTT Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4995911

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36977.70
ETH 2445.57
USDT 1.00
SBD 3.80