IOTA announced compatibility with Ledger-IOTA oznámila kompatibilitu s Ledger

in #cryptocurrency3 years ago (edited)


Cryptocurrency IOTA has just announced compatibility with the popular Ledger hardware wallet. Now you will be able to store coins (MIOTA) on Ledger Nano S.

According to a report released on the IOTY blog, Ledger hardware wallets will connect with IOTA Trinity and Romeo Wallets, and users will be able to store the seed (access key) outside of the computer or smartphone. So to Ledger, who will provide the next layer of security against hackers. "

Ledger CEO Eric Larchevêque explained on the blog that "achieving the highest level of security is a key focus of both Ledger and IOTY."
IOTA is great, but it still has its flies

IOTA focuses on scalability and transactions for free, as well as on Internet Applications (IoT).

In recent months, IOTA has received considerable criticism as a result of its network shutdown and has not always been operational. The fact that Bitcoin or Ethereum has never happened like this suggests to what extent IOTA relies on the "Coordinator" - the only point where failure can occur because it is not sufficiently decentralized.

Hardware wallets allow users to upload their offline resources (via the private offline key). Tokens stored online and on stock exchanges may not be completely safe. Hopefully, this step will help the IOTA team move one step further and make your product more accessible to both regular users and businesses.

Kryptoměna IOTA právě oznámila kompatibilitu s populární hardwarovou peněženkou Ledger. Nyní si budete moci uložit mince (MIOTA) na Ledger Nano S.

Podle zprávy vydané na blogu IOTY se "hardwarové peněženky Ledger propojí s IOTA Trinity a Romeo Wallets a uživatelé si budou moci uschovat seed (přístupový klíč) mimo počítač nebo smartphone. Tedy na Ledger, který poskytne další vrstvu zabezpečení proti hackerům. "

Generální ředitel společnosti Ledger Eric Larchevêque na blogu vysvětlil, že "dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti je hlavním zaměřením jak Ledger, tak i IOTY".
IOTA je skvělá, stále má však své mouchy

IOTA se zaměřuje na škálovatelnost a transakce zdarma, stejně jako na aplikace pro Internet věcí (IoT).

V uplynulých měsících obdržela IOTA významnou kritiku v důsledku toho, že její síť měla odstávky a nebyla vždy funkční. To, že se něco podobného nikdy nestalo Bitcoinu nebo Ethereal, naznačuje, do jaké míry se síť IOTA spoléhá na "koordinátora ??" - jediný bod, kde může dojít k selhání, protože není dostatečně decentralizovaný.

Hardwarové peněženky umožňují uživatelům vkládat své prostředky offline (prostřednictvím soukromého klíče offline). Tokeny uchovávány online a na burzách nemusí být tak úplně v bezpečí. Doufejme, že tento krok tedy pomůže týmu IOTA posunout se zase o krok dál a udělat svůj produkt zase o něco přístupnější i běžným uživatelům či firmám.

Sort:  

Jaký by byl tvůj osobní názor na IOTAu?