Token

in crypto •  20 days ago

To mała część informacji przenoszona na plecach jakiejś odrębnej technologii (przenoszona na plecech jakiejś innej krypto). Tokenom może zostać nadana wartość. Najczęściej podstawą jest blockchain i każdy blok może nieść na plecach jeden token ale nie koniecznie musi być to taka technologia. Ważne że jest to kawałek informacji. Jeżeli do technologii z tokenami dodamy rozproszony rejestr to mamy wtedy platformę. Platforma oferuje coś konkretnego użytkownikom. Np. Ethereum jest taką platformą i oferuje możliwość tworzenia DApps’ów.

Dictionary.jpg

Zatem tokeny są przypisane określonej platformie i nie działają one jako niezależny od niej środek płatniczy. Są one aktywami cyfrowymi emitowanymi w ramach określonego projektu. Platforma Ethereum jest na tyle rozbudowana, że jest tokenem ale ma również swojego coin’a. Nazywa się Ether i jest właśnie coin’em i standardowym środkiem płatniczym.
Posiadacze tokenów mają prawo do uczestniczenia w danej sieci, na przykład poprzez głosowanie przy ważnych decyzjach związanych z kształtem całej platformy. Przez to niektóre tokeny mogą przypominać udziały w spółce – stąd nazywane są one security tokens (tokeny o cechach papierów wartościowych), np. regulowane przez amerykańskiego regulatora -SEC, projekty tZero i Polymath). Natomiast gdy na pierwszym miejscu w ramach danego projektu jest produkt lub usługa (i nierzadko dApp), wówczas stosowana jest nazwa utility token – czyli token użytkowy (np. Sia, Filecoin).

Rozróżniamy kategorie tokenów:

  • Przechowywanie wartości (Są to standardowe coiny. Ich zasadniczym celem jest bycie elektronicznym środkiem płatniczym. Mają służyć za cyfrowy pieniądz.)
  • Personalizowana wartość (Nadają wartość usługom świadczonym przez konkretne osoby np. Bentyn Coin. Są niby coinami ale rynkowa wartość takiego tokenu jest odzwierciedleniem atrakcyjności usług muzyka, artysty czy youtuber’a.)
  • Tokeny udziałowe (są odpowiednikiem akcji giełdowych, papierów wartościowych i mogą być warte dywidendy)
  • Tokeny inwestycyjne (są zabezpieczone depozytem stabilnej wartości np. Złota, nieruchomości itp. Szczególnym typem tego tokenu jest stablecoin, który odwzorowuje wartość 1 do 1. Stablecoin może opierać się o kurs USD, złota, lub akcji Facebook’a.)
  • Tokeny użytkowe (Służą do obsługi i utrzymania działania platformy blockchain’owej. Jeśli sieć oferuje smart contract’y to token służy do płatności za ich tworzenie i obsługę np. ETH Gas.)
    Tokeny bezwartościowe (Nie reprezentują żadnej wartości. Są często scam’em i naciągają naiwnych inwestorów.)
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!