Plany Australijskiego ASIC

in crypto •  2 months ago

Australijski organ regulacyjny australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ujawnił plany zwiększenia kontroli nad giełdami kryptograficznymi i wstępnymi ofertami monet (ICO) w swoim "Planie Korporacyjnym" opublikowanym w tym tygodniu.
duoa123.jpeg
ASIC, która działa jako organ nadzorczy dla operatorów rynków finansowych, do 2022 r. uznała sektor giełdowy za obszar priorytetowy.

W ramach swoich uprawnień regulacyjnych organ ten planuje w szczególności dopilnować, aby wszelkie "groźby wystąpienia szkody" ze strony rodzącej się branży zostały złagodzone.

"Potencjalne szkody wynikające z zastosowania technologii wynikających z rosnącego środowiska cyfrowego oraz zmian strukturalnych w usługach i na rynkach finansowych", zapowiedziano w Planie, kontynuując:

"Będziemy nadal koncentrować się na monitorowaniu zagrożeń związanych ze szkodliwymi skutkami pojawiania się nowych produktów (np. ICO i kryptograficznych walut), odporności cybernetycznej, odpowiednim zarządzaniu rozwiązaniami technologicznymi przez firmy i rynki oraz niewłaściwym postępowaniem, które jest ułatwiane przez mechanizmy cyfrowe i/lub cybernetyczne lub za ich pośrednictwem.

W najbliższym czasie ASIC chce szczególnie uważnie przyglądać się ICO, ponownie w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

"W sprawozdaniu przedstawiono opis jednego z jego "projektów" na lata 2018-19: "Monitorowanie nowych produktów, takich jak ICO, oraz interweniowanie w przypadku złych zachowań i potencjalnych szkód dla konsumentów i inwestorów".

Drugim obszarem zainteresowania na nadchodzący rok, jak dodaje ASIC, będzie "rozwijanie naszego podejścia do stosowania zasad regulujących dostawców infrastruktury rynkowej na giełdach kryptograficznych".

Wydanie ma miejsce w tym samym tygodniu, w którym Australia zobaczyła swoją pierwszą giełdę kryptograficzną w celu pozyskania funduszy poprzez odpowiedź ICO na wiele zapytań od australijskiej giełdy papierów wartościowych (ASX) dotyczących jej własnych planów.

W otoczeniu regulacyjnym, które często budziło kontrowersje, Bajtocka Grupa Energetyczna - firma planująca uruchomienie giełdy kryptograficznej - nalegała, by spełniła różne wymagania, aby kontynuować sprzedaż symboliczną, po zasięgnięciu porady prawnej.

źródło-https://cointelegraph.com/news/australian-regulator-hints-at-increased-crypto-exchange-and-ico-scrutiny

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Good article ! subscribed to you and I hope for a mutual subscription