ЕЪРДРОП-и, ВНИМАНИЕ!!!

in #crypto5 years ago

Стана хит да се включваме в еърдропи и доста хора, вкл.и аз се заеха сериозно с това като източник на доходи.
Но "един гледа сватба, друг гледа брадва"...
Снощи ми "дадоха" еърдроп на токен съвсем не нов и бях учуден защо им е още реклама като са на 16инякое място в коинмаркеткъп"?
Освен това леко покрай обявения еърдроп в телеграм-групата се мъдри една оферта за голям бонус ако си купиш токени на момента...
На мен лично като ми кажат за нещо: "Давай бързо, че свършва!" и много, ама много ми светва червената лампичка! Етер адресът се оказа съвсем не същия като смарт контракт адресът на токена и в коментарите в етерскан вече имаше предуупреждение за скам.
Като за капак ще кажа, че скамерите на са случили на токен при нас, защото токенът е с български произход и е на компанията за бързи кредити КРЕДИСИМО.
Името на токенът е NEXO.

Така че, леко с еърдропите!

Sort:  

Благодаря за предупреждението!

Благодаря ти за информацията!

Благодаря!

Благодаря

Благодаря :)

Благодаря много

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26818.01
ETH 1868.27
USDT 1.00
SBD 2.11