GoldeNugget - pagmimina at pagbebenta ng ginto

in #crypto2 years ago (edited)

Ang teknolohiya ng blockchain ay dumalaw sa aming pang-araw-araw na buhay sa mabilis na bilis. Ang cryptocurrency, matalino na smart na kontrata, mga token, ay lumikha ng gayong mga pagkakataon at kondisyon na nagpapahintulot sa isang tao na lumikha ng mga bagong makabagong teknolohiyang solusyon. Ang blockchain ecosystem ay bumubuo sa isang mabilis na tulin, ngunit hindi palaging sa isang matatag na paraan, lalo na sa isyu ng cryptocurrencies at ang kanilang mga sistema ng pagbabayad. Maraming mga cryptocurrencies ang nagdusa dahil sa malakas na pagkasumpungin at pagbili ng kapangyarihan, dahil hindi pa rin nila itinuturing ang cryptocurrency isang maaasahang pera na maaaring magamit sa pang-araw-araw na buhay. Maraming mga cryptocurrencies ay hindi nagdadala ng anumang halaga para sa kanilang sarili at hindi ibinibigay sa anumang mga asset. Ang GOLDENUGGET ay may ganap na iba't ibang paraan. Ang kumpanya ay pumasok sa desentralisadong pamilihan ng cryptocurrency na pinagsasama ang desentralisadong teknolohiya blockchain sa pinakalumang, pinaka-maaasahan, palaging umaangat at matatag na GOLD asset.

https://images.golos.io/DQmWpMKdE3tsSk4YkSxgxeSW6mjwXw42N8AqW2BaYBPnRhu/Screenshot (343).png

Ang kumpanya GOLDENUGGET ay may maraming mga taon ng naipon na karanasan sa larangan ng mabigat mechanical engineering ng ceramic produksyon at sa larangan ng pag-unlad at pagmimina ng mineral. Ngayon ang koponan ay nais na mamuhunan ang lahat ng kanilang kaalaman sa pag-unlad at produksyon ng isang bagong kapaligiran friendly na paraan upang kunin ang GOLD mahalagang metal mula sa lupa. Ang ginto, na kung saan ay mina gamit ang mga pinakabagong teknolohiya, ay direktang konektado sa plataporma ng GOLDENUGGET, katulad nito ang GNTO token. Sa tulong ng kung saan posible na direkta makuha ang gintong ito. Ang ginto ay ibubuhos sa Kanlurang Aprika kung saan ang kumpanya ay naroroon sa loob ng higit sa 10 taon, na nagpapakilala sa mga ito mula sa katulad na mga kakumpitensya. Ang pagmimina kumpanya West Africa Splendid Minerals Co Ltd "Afro" ay itinatag noong 2011, nakarehistro sa Ghana at 100% na pag-aari ng proyekto GOLDENUGGET. Tulad ng Africa ay isa sa pinakamabilis na lumalagong mga umuusbong na mga merkado sa mundo, ang tagumpay ay walang katiyakan. Ang kumpanya ay ganap na itinatag imprastraktura. Mayroong isang malaking fleet kasama ang lahat ng kinakailangang kagamitan at kagamitan.

https%3A%2F%2Fimages.golos.io%2FDQmWpMKdE3tsSk4YkSxgxeSW6mjwXw42N8AqW2BaYBPnRhu%2FScreenshot%2520%28343%29.png

Ang prinsipyo ng proyekto na GoldeNugget

Mga pangunahing detalye ng pag-trade ng Token

  • GNTO = 1$
  • Soft Cap: 2 000 000$
  • Hard Cap: 19 500 000$

Mga nag-develop ng produkto

https://images.golos.io/DQmRWgXRspk2eYdqyYNe2mj3ooWVG7pYYLZL3B2vJ4G5M9S/Screenshot%20(347).png

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa konsepto ng proyekto at makahanap ng mga sagot sa lahat ng iyong mga tanong sa mga opisyal na mapagkukunan, na, gaya ng lagi, maghintay para sa iyo sa dulo ng artikulo. Good luck!

Karagdagang impormasyon:

Website: https://www.goldenugget.ch

Whitepaper: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5603921/Whitepaper%20Goldenugget.1.1.pdf

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5143332

Telegram: https://t.me/GoldeNugget_token

Twitter: https://twitter.com/GoldeNuggetCH

Facebook: https://www.facebook.com/Goldenuggetproject

Author: CryptoMe1 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2532829)

ETH wallet: 0x67Df8b90A9b3b88171Eb2b122FABCc512DEee64a

Sort:  

Congratulations @creatorcrypto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 1.17
TRX 0.15
JST 0.163
BTC 60010.00
ETH 2317.56
BNB 516.84
SBD 9.26