Daha verimli bir dünya mümkün

in #crypto6 years ago (edited)

Sanayileşme , katlanarak devam eden nüfus artışı sebebi ile enerji üretimine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır

Sanayi devrimiyle birlikte kullanılmaya başlanan petrol , kömür, nükleer enerji gibi kaynakları yenileme durumu olmayan kaynaklardır. Özellikle fosil yakıtlar yakın zamanda tükenecek kaynaklar arasındadır. Bu kaynağın enerji kaynağı olarak kullanılması çevreye zarar vermekte , fiyat istikrarsızlığı ile ülke ekonomilerine zarar vermektedir. Bu kaynakların aşırı kullanımı çevreye ve atmosfere geri dönüşü imkansız zararlar vermektedir.
Bu sorunlara çözüm olarak bilim adamları güneşten faydalanmak için güneş pilleri , dev rüzgar tribünleri , dalga jeneratörleri , jeotermal kaynakların ısı gücünden faydalanarak üretilen temiz , verimli enerji ihtiyacına çözüm bulmaya çalışmaktadırlar.

Ülkeler ‘’Kyoto Protokolü’’ ile dünyada karbon salınımının azaltılması amacıyla 55 ülkenin imzaladığı bir sözleşme hazırlandı. Kyoto Protokolü; sera etkisi yaratan gazların salımlarını (emisyon) kısmak üzere sanayileşmiş ülkelere çeşitli hedefler belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu kapsamda enerji tüketiminin bir kısmının çöp yakıtlı enerji santralleri ,biyo benzin gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi amaçlanmaktadır.

Enerji Piyasası ve Blockchain

Geleneksel ülke enerji protokolünde enerji üreticileri ve tüketiciler arasındaki aracılık görevini kamu hizmetleri ve bankalar sağlar . Bu aracıların sayısı arttıkça kullandığımız elektriğe artı maliyet olarak yansır.
Blockchain teknolojisi ile ilk üreticiden son tüketiciye kadar verilerin kayıt altına alınması , faturalandırma , enerji ölçümleri blockchain düğümleri arasında olacak . Nisan 2018 itibarı ile Şili ,enerji üretiminde blockchain teknolojisine geçti, Japonyanın en büyük enerji firması Ethereum blok zincir girişimine yatırım yaptı. Bloombergin araştırmasına göre 2040 yılına kadar Dünya enerji sektörüne 11,4 trilyon dolar yatırım yapılacak
Bu kapsamda Blockchain teknolojisinin enerji piyasası için biçilmiş kaftan olduğunu ve Bittwattın inanılmaz bir pazar potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz.

Bittwatt nedir

Bitwattın amacı enerji üreticisinden son tüketiciye varana kadar tüm elektrik piyasasını aynı çatı altında birleştirerek daha rekabetçi bir yapı sunarak son tüketicinin enerji ihtiyacını en optimum koşullarda sağlamaktadır.Bittwatt taraflara seffaf , kolay ulaşılabilir , güvenli bir enerji pazarı sunuyor.

Bittwatt Ekosisteminin Çalışma Prensibi

İlk olarak her ülkede yeterli potansiyele sahip ve şartlara uyan üreticilerin sisteme kayıt olur
Üreticitiler, tüketiciler , taşıyıcılar KYC (müşteri tanıma ) bilgilerini girer (enerji türü, fiyat) ve Bloockchain zincirine bilgiler kayıt olur. Daha sonra elektrik üretildikten sonra tarafların tercihleri çerçevesinde elektrik üreticiden tüketiciye aktarılır. En son aşamada müşteri enerjinin fiyatını satıcıya öder

Üretici talep doğrultusunda elektrik enerjisi üreteceği için fazladan üretilen elektrik için harcanan maliyet tüketiciye yansımamış olur

Tüketiciler tarafında ise; arz talep yoğunluğuna göre piyasa spot fiyat belirlenir , depolama yapabilecek tüketiciler ucuz fiyattan elektrik satın alıp talebin yoğunlaştığı pahalı dönemlerde elektriği kullanabilir.

Bittwatt

Günümüz Enerji Sorunlarına Getireceği Çözümler
*Şeffaflık;
Tüm taraflar verileri görüntüleyebilir.
*Sadelik;
Üreticiler ve tüketiciler arasındaki aracıları ortadan kaldırılarak maliyetler azaltılır ve mütabakat ve prosedürlerin minimum düzeye indirgenir
*Güvenirlilik;
Yapılan işlemler herkese açık olduğundan herhangi bir onay , güvensizlik ortamı ortadan kalkar
*Hız ;
Minimum sayıdaki taraf ile tüm işlemler hızlı, zahmetsiz, kolayca gerçekleştirilir.
*Tarafsızlık
Merkezi otoriteye bağlı olmadan tüm tarafların ortak fayda sağlama mantığı ile herkese eşit imkanların sağlanması

Ürünler Ve Servisler
*Faturalandırma
İnsan hatasını ortadan kaldırarak idari maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri güveninin sağlanması
*Ödeme
Her kullanıcının hesabına kredi kartı eklenerek satıcının ödemeleri toplaması için harcadığı emek ve paranın minimuma indirgenmesi
*Tahmin
Kullanıcılar alternatif senaryolar seçerek hangi koşullarda nasıl sonuçlarla karşılaşacağını görebilmesi
*Arbitraj — Enerji Ticareti
Kullanıcıların mobil aplikasyon ile enerjinin ucuz olduğu zaman enerjiyi depolayabilir, pahalandığı zaman ister kullanır ister tekrar satabilir.
*Uluslararası Değişim
Sistem bir ülkeden başka bir ülkeye enerji transferlerini hukuksal ve burokratik işlemlerden arındırarak daha kolay hale getirmektedir.

BWT TOKEN

Bwt token ile ,Ethereum altyapısını kullanarak farklı coğrafyalarda sisteme kayıtlı taraflar arasında elektrik ticareti yapılabilecek. 1Bwt 1Kilowatt saate eşdeğer olacak şekilde ayarlanmıştır.

**Yol Haritası **

Bittwatt yol haritası ve white paper okuduğumuz zaman her aşamanın ayrıntılı bir şekilde planlandığını beta test olarak 3 ülkede enerji şirketlerinin kurulduğunu görüyoruz . Tüm bu koşullarda ayağı yere sağlam basan ,hayal satmayan bir proje olduğunu düşünüyorum

Bittwatt İnternet Künyesi;

Websitesi ; https://bittwatt.com

Whitepaper; https://bittwatt.com/#whitepaper

Twitter; https://twitter.com/BittwattPteLtd

Linkedin; https://www.linkedin.com/company/bittwatt-pte-ltd/

Bitcointalk Sayfası; https://bitcointalk.org/index.php?topic=3098153

Youtube; https://www.youtube.com/channel/UChYWjiPk7lS6DBuaXgsIy4A

Telegram ; https://t.me/bittwatt

Bounty Sayfası ;https://bountyhive.io/browse/Bittwatt

Kullanıcı Adı ;Dutturu

Sort:  

Congratulations @cleante! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

nice one
i am done my. now your time follow upvote and comment https://steemit.com/nagendra365/@nagendra365/tron-is-ready-to-land-on-moon

Projeyi çok güzel özetlemişsiniz. Elinize sağlık. Diğer yazılarınızı bekliyorum. Takipteyim.

Yazı olayı çok güzel özetlemiş. Elinize sağlık. Enerji her zaman dünyanın en önemli meselesi. Buraya el atan "düzgün" her proje başarılı olur.

Gordugum en aciklayici yazi.Tesekkurler

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51929.68
ETH 3023.97
USDT 1.00
SBD 4.23