Application for country representative for Azerbaijan by @revan746

in #countryreps20222 years ago

Azerbaijan republic day (1) - Made with PosterMyWall.jpg

Salam, Steemit dünyası, əziz Steemit ailəsi.

Mən @revan746 Azərbaycan üzrə ölkə nümayəndəsi vəzifəsi üçün müraciət edirəm. İstəyirəm ki, rəsmi şəkildə Azərbaycanı Steemitdə layiqincə təmsil edim. Bu mənim üçün önəmlidir. Ölkəm Azərbaycanı Steemitdə təmsil edərək Azərbaycan icmasını daha da inkişaf etdirmək istəyirəm.

Hello, Steemit world, dear Steemit family.

I am applying for the position of @revan746 country representative for Azerbaijan. I want to officially represent Azerbaijan in Steemit. This is important to me. Representing my country Azerbaijan in Steemit, I want to further develop the Azerbaijani community.

2017-ci ilin sentyabr ayından Steemit platformasının fəal istifadəçisiyəm. Azərbaycandan Steemitə gələn və buranı tanıyan hər bir şəxsin üzərində az da olsa əməyim var, onlara Steemiti hər zaman xırda detallarına kimi anlatmışam. Burda fəaliyyət göstərən hər kəsə qazanmaları üçün, Steemiti anlamaları üçün daima dəstək vermişəm.
Son bir ildə Steemit Azerbaijan icmasını təsis edərək, Azərbaycandan yazan və digər ölkələrdən yazan insanları bir topluluqda birləşdirib daha ideal işlər görməyə çalışmışam. Bu işdə mənə dəstək verən topluluğun hər bir üzvünə də təşəkkür edirəm.

I have been an active user of the Steemit platform since September 2017. I have a little bit of work on everyone who came to Steemit from Azerbaijan and knew this place, I always explained Steemit to the smallest detail. I have always supported everyone who works here to understand and understand Steemiti.
Over the past year, by establishing the Steemit Azerbaijan community, I have tried to bring together writers from Azerbaijan and other countries to do more ideal work. I also thank every member of the community who supports me in this work.

image.png

Bu keçən illər əzrində bütün işlərim aşağıdakı şəkildə əks olunmuşdur.

All my work over the years is reflected in the following.

image.png

Əsasən Steemit Azerbijan icmasında təşkil edilən müsabiqələr, həyata keçirilən projelərin ideya müəllifi və təsisçisi kimi əlimdən gələni etmişəm. Rəsmi təmsil seçilərək daha ciddi işlər görməyi düşünürəm.

I did my best as the author and founder of the competitions organized in the Steemit Azerbaijani community, the ideas of the implemented projects. I plan to do more serious work by being elected an official representative.

Steemitə faəliyyətimi əsasən üç dildə Azərbaycan, Türk və İngilis dilində davam etdirirəm. Bu mənə imkan verir ki, bu dillərdə yazılan yazılara münasibət bildirim və faydalı ola biləcək mövzulara dəstək olum. 23k Steem Pover ilə Steemitdə hər kəsə dəstək olmaq niyyətindəyəm.

I continue my Steemite activities mainly in three languages: Azerbaijani, Turkish and English. This allows me to comment on articles written in these languages and to support topics that may be helpful. With 23k Steem Power, I intend to support everyone at Steemit.

Son aylarda #club100 iştirakçısıyam, qazandığım Steemləri dəstək üçün istifadə edirəm.

Son olaraq bildirirəm ki, Azərbaycanı Steemitdə rəsmi təmsil etmək üçün seçilərəmsə daha gözəl işlərə imza atacam və ölkəm üçün, Steemit üçün daha faydalı olacam. Təşəkkür edirəm.

I have been a member of the #club100 in recent months, and I use the Steems I earn to support them.

Finally, I declare that if I am elected to officially represent Azerbaijan in Steemit, I will do better and will be more useful for my country, for Steemit. Thank you.

Cc: @steemitblog

Sort:  

Bu artıq böyük iddiadı.Seçil və biz də bir gün görək :)

Bir də gördüz ki, bizi heç saymadı da. İNSANLARA ETİBAR NETU

Məsəla yani

Siyahı tutmuşam, ağ və qara. Day özünüz bilin.

Baxma Mən O qara siyahıda olanlardan olaram🤣 Napayım Mizacım böyle 🤦🏻‍♂️

Mən sənin başaracağına inanıram 🙂

Çox sağ ol, təşəkkür edirəm.

Great application @revan746. You have got a good application which is very detailed and precised. Congratulations in advance

Təşəkkür edirəm, məni dəstəklədiyiniz üçün, hamınıza Bilgəhdə torpaq alacam.

Hahaha 🤣😂 wooow😊 this will be so beautiful friend.. That means I will have travel to Azerbaijan asap💃💃

Siz həqiqətən də təmsilçi olmağa layiqsiniz.
Siz bizi ilk steemitlə tanış etdiniz.
Azərbaycanı sizdən başqa heç kim təmsil edə bilməz.
İnanırıq ki, nümayəndə seçildikdən sonra daha çox işlər görəcəksən.
Təşəkkürlər.

You really deserve to be a representative.
You introduced us to the first steemit.
No one can represent Azerbaijan except you.
We believe that you will do more after being elected a representative.
Thank you!

Yusif, sən mənim sağ əlim olacaqsan, qara-qura işlər sənlikdir))

qaqaş sağda solda özüməm di hı

SƏN SƏN SƏN...

b4b08b79b7cf8afee759a14fa33076cf.jpg

link

Mən razıyam qardaş uğurlar.Böyük adamsan.

Sən gəl bir də razı olma da, inan boğazını üzərəm.

Gold application you have presented, there quite good application here and yours is part of them, you have done well and your activities is surely seen,

Greetings and blessings.
I wish you good luck

Hər şey üçün təşəkkür edirəm. Var olun.

You are welcome

Great work revan746. You as a team member are the best. I wish you would select CR and support your country users. Best wishes to you. We have almost same reputation:D

Çox sağ olun, var olun, minnətdaram. Bəli, eyni reputasiyadayıq. Ümid edirəm, hər şey ürəyimizcə olar.

My brother Revan has always been working his best to provide support to his country members, and the recent selection of the Steemit Azerbaijan community in the Steemit Engagement Challenge says everything about that. I wish you the best of luck brother.

Çox sağ ol, qardaşım, sən ürəhsən, hər zaman məni dəstəklədiyin üçü minnətdaram. Bəli, keçən ayın seçimləri bizi Steemit dünyasına tanıtdı. Steemit Azerbaijan adlı bir topluluğun da olduğunu insanlar fərqinə vardılar. Təşəkkürlər.

My best wishes with you.
All the very best.

Çox sağ ol, mən də sənin o dediyinə qatılıram, deyilən sağlığa.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64804.67
ETH 3109.79
USDT 1.00
SBD 4.27