Sort:  
Güzel bir inceleme yapmışsın ek olarak içeriğide başarılı yazmışsın eline sağlık

Valerian'ı izledikten sonra star wars ve star trek filmlerine benzediğini sende fark etmişsin ve vizyona çıkma tarihlerine bakıldığında onlar valerian'a göre daha önceden çıktığı için valerian o filmlerden esinlenmiş gibi düşünülüyor fakat tam tersi diğer filmler valerian'dan esinlenerek ortaya çıkmışlar, valerian karikatürü daha star wars karikatürü yok iken yayınlanmış ve star wars karikatürü yayınlandıktan sonra karikatürde bile valerian'dan esinlemeler varmış.

It is great film and I must watch it.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.07
JST 0.022
BTC 26885.43
ETH 1861.14
USDT 1.00
SBD 2.11