Sort:  

Direk konuyla ilgili değil ama nasilolaki.com'da Bilim Adamının Mutluluğu videosunu izledim.
Çok güzelmiş!

İzlediğimde çok beğenmiştim.Onun mutluluğu beni ayrıca mutlu etti.Paylaşayım dedim. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27739.11
ETH 1906.61
USDT 1.00
SBD 2.17