Sort:  

Böyle bir proje'nin varlığından haberim yoktu 😢 bende çok klasik bir yapı kullanıyorum coogger için bu yapı ile değiştirilebilir aslında ☺️ güzel paylaşım için teşekkürler 🤘

Posted using www.coogger.com

Bende kendi kendime yapacaktım bir şekilde ama çalıştığım dökümanda denk gelince paylaşmak istedim.Konuyla ilgili Tükçe içerik aradım belki daha önce bahsedilmiştir diye ama pek bir şeye rastlayamadım. O açıdanda iyi oldu. Umarım işinize yarar . ✋👍

Posted using www.coogger.com

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 29881.00
ETH 1988.82
USDT 1.00
SBD 2.61