ATA100 Numaralandırma ve Gruplandırma Sistemleri

in #coogger4 years ago (edited)

ATA100 Chapter -Air Transport Association

ATA100 Chapter, uçak bakım ve onarımında kullanılan el kitaplarında bir numaralandırma sistemi kullanır.
Bu sistem sayesinde uçak bakım ve onarımında herkesin yapacağı işlemler sabitlenir ve belirli bir düzen sağlanır.

ata100

  • Görseldeki dizide '57-50-xx' birinci kısım (57) bize ana sistem hakkında bilgi verir. Mesela Chapter 57 kanatlar hakkında bilgi içerir.

  • Dizideki ikinci kısım ise tahmin edileceği üzere bir önceki sistemin alt sistemidir.50 flap'ler için ayrılmış bir alt sistemdir ve burada flapler hakkında bilgiler vardır.Ayrıca Chapter 57 ana sistem olduğu için Subsystem 50'deki flap lerin kurulum verilerini de içerir.

  • Son kısım ise sadece bir birim hakkında ...


Read this content on www.coogger.com


Posted using www.coogger.com
Coogger is an ecosystem where is knowledge sharing network which can build web dapps and groups

Contact Us

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.07
JST 0.022
BTC 26873.48
ETH 1860.67
USDT 1.00
SBD 2.11