Sort:  

Merhabalar coogger üzerinde yapılan paylaşımlarda steemit de ki gibi ilk yazılan etiket içerik konunuzu belirlemektedir, içerik konuları içeriğinizin google gibi arama motorlarında çıkma olasılığını artırır ve aynı konulu içerikleriniz arasındaki geçişleri hızlandırır ek olarak paylaşımlarınız sınıflandırılmış olur, bu yüzden coogger üzerinden düzenle tuşunu kullanarak içeriğinizi listelemek istediğiniz ve içeriğinize en uygun konu isminizi belirleyerek coogger'dan hemen sonraki etiket olarak yazın, ilginiz için teşekkürler.

Congratulations @mahsumclkblk! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

You have received an upvote from cooggerup and all the users that have joined the trail with you that has available upvote power.


Thank you for supporting coogger that is part of the Coogger Ecosystem.

Contact us on Discord

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26574.39
ETH 1851.71
USDT 1.00
SBD 2.25