SP ⬅️ steem ⬅️SBD تبدیل ارز

in convert •  10 months ago

دوستان عزیز سلام

همانطور که می دانید بخشی از پاداش شبکه استیمیت در قالب ارز دیجیتال استیم دلار" پرداخت می شود"

بعضی وقتها نیاز داریم "استیم دلار" را به "استیم" یا "استیم پاور" تبدیل کنیم. در این پست روش تبدیل را از طریق تصویر خدمت شما توضیح داده ایم

🏇

image

اول باید استیم دلار را به استیم تبدیل کنیم. می توانیم استیم را به هرکسی که خواستیم بفرستیم یا آن را تبدیل به استیم پاور کنیم

🏇

image

1- اول باید در سایت استیم دات کام ثبت نام کنیم

A- نام کاربری را وارد کنید
B- پسورد را وارد کنید
C- این قسمت را لمس کنید

🏇

image

2- این قسمت را لمس کنید

🏇

image

3- قسمت کیف پول را انتخاب کنید

🏇

image

4- این قسمت را لمس کنید

🏇

image

5

A- را انتخاب کنید steem dollar
B- را انتخاب کتید steem
C- را وارد کنید user name
D- را لمس کنید D

🏇

image

6

A- را دوباره وارد کنید user name
B- این قسمت را لمس کنید B

🏇

image

7- را لمس کنید A

🏇

image

8

A- را وارد کنید user name
B- را وارد کنید password
C- را لمس کنید C

تا اینجا استیم دلار شما به استیم تبدیل شده است و برای تبدیل استیم به استیم پاور به شرح ذیل عمل می کنیم

🏇

image

9- این قسمت را لمس کنید A

🏇

image

10- را لمس کنید A (power up)

🏇

image

11

A- را دوباره وارد کنید user name
B- مقدار استیمی را که تصمیم دارید به استیم پاور تبدیل کنید را اینجا وارد کنید
C- این قسمت را لمس کنید C

🏇

image
حالا استیم دلار شما به استیم پاور تبدیل شده است و بعد از این اگر پستی را لایک کنید یعنی رای مثبت بدهید یا کسی شما را لایک کند اثر آن بیشتر از قبل خواهد بود.

well done

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!