Special Bitcoin tipping challenge hosted on Tuesday

in #contest3 years ago

Hey guys,

this is just to let you know that I will be hosting a special Bitcoin tipping challenge on "the other chain" on Tuesday on the occasion of the third Bitcoin halving.

960x0.jpg

Image source: Forbes.com


Check out my blog for more info ;)

Have a great weekend everyone.

Sort:  

!trdo

Vidím, že tady stále pilně trdelníkuješ :D Díky ;)

Není zač. Trdlo se ještě nepřestěhovalo na hive. Zatím se jenom chystá, tak ho tu ještě využívám :-)

To mi připomíná, že bych se mohl podívat na SE, nebyl jsem tam asi od vzniku H*vu (možná bys to slovo taky radši neměl psát, cenzoři po něm jdou ;)

Máš pravdu, dokud bude většina SP ještě tady, než dojede power down, tak je lepší nezlobit :-)
Byla by škoda o ty prostředky přijít, když se dají využít jinde.
Věřím tomu, že po tom slovu jdou, obzvlášť v komentářích pod jejich články.

No já už si koledoval, hned po forku jsem tady do nich jel dost tvrdě a jeden post mi dokonce odtranili :D Ale jak říkáš, byla by škoda přijít o zbytek Steemu jen kvůli tomu, že tu na ně děláme ramena :D

To jo. Necháme je žít, ať můžeme důstojně odejít :-)
Je potřeba se zaměřit na pozitivní věci ;-)
Na co se zaměříme, to posílíme...
I když poslední post uživatele theguruasia, tvůrce trdla, taky nezablokovali :-)

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @phortun!
@phortun will receive 2.24762850 TRDO & @jjprac will get 1.49841900 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @phortun, your post successfully recieved 2.2476285 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 1.498419 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Awesome, thanks :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26442.69
ETH 1606.67
USDT 1.00
SBD 2.17