Word Poetry Challenge #15 : "Pagbabalik" Update | Pwede pang Magsumite ng Entries | Win STEEMs!

in contest •  2 months ago

Magandang Hapon Steemians!

Nais kong sabihin na pwede pang magsumite ng mga entry sa "Word Poetry Challenge #5" na may temang "Pagbabalik". Ang patimpalak na ito ay ginagawa kada apat na araw para mas kapana-panabik para sa mga Pilipinong makata.

Sa sulat na ito, nais ko pong magbigay ng update sa inyo mga magiliw kong tagasubaybay at tagasuporta sa paligsahang ito. Halina't suportahan natin ang mga magagandang gawa ng mga kalahok na mga gawa sa ating pinakaunang "Word Poetry Challenge" na may Temang "PAGBABALIK".

Narito ang mga Naisumiteng Entries ng ating mga Kababayan

Gawang TulaSteemit Name
"Pagbabalik"@renkinsley
"Pagbabalik"@nuvie
"Pagbabalik"@iamedmjr
"Pagbabalik"@dcrealyn
"Pagbabalik #2"@dcrealyn

Pwede pang Humabol mga kabayan!

Laging tandaan na para sumali paligsahang ito, basahin ng maigi ang mga panuntunan. Kung nais ninyo mapunta sa naturang post, pindutin ang active link sa baba :

"Word Poetry Challenge #5". Tema : "Pagbabalik" | Tagalog Edition

Aasahan ko ang inyong Entry Kabayan!

Ang deadline ng pagsumite ng Entries ay ngayong September 13, 2018 at 11:59 p.m. (GMT +8). Ang mga huling mga naisumiteng entry ay hindi na tatanggapin.

Ang mga mananalo sa patimpalak na ito ay iaanunsyo sa September 14, 2018 (Sa Gabi) kasama na ang gantimpala sa mga mananalo.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

untilsept 13 pala ..pwede p magsubmit :)
hahabol po akoSee your post featured here by @romeskie on Tuesday Community Competitions, a community curation initiative by @SteemPh.

If you would like to support the Steemit Philippines community, please follow @SteemPh.Trail on SteemAuto