Rechten van een klant bij een aankoop

in #consumentenrecht2 years ago (edited)

De meeste mensen hebben het weleens meegemaakt; een verkoper levert te laat of niet, er wordt een verkeerd product geleverd het product gaat binnen de kortste keren kapot of het product voldoet vanaf het begin niet aan wat ervan wordt verwacht. Welke rechten heeft een klant in de voorgaande situaties? We gaan in dit artikel in op een aantal rechten die consumenten hebben. Zo gaan we in op producten waar iets mis mee is en laten we zien hoe consumenten iets kunnen doen tegen bedingen uit de algemene voorwaarden.

Lees hier verder: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Blogs/Verbintenissenrecht/Welke-rechten-heeft-een-consument

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 65195.76
ETH 3140.77
USDT 1.00
SBD 4.02