သိမွတ္ဖြယ္ရာ အသိပညာ(၁၁) မျကာမွီေမ်ာ္

in community •  15 days ago

သိမွတ္ဖြယ္ရာ အသိပညာ(၁၁) မျကာမွီေမ်ာ္

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺုဒၶႆ

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ ျမတ္သုံးပါးနွင့္ မိဘ ဆရာတုိ့ကုိ ဦးထိပ္ထား၍ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒီတစ္ပတ္ကေတာ့ သိမွတ္ဖြယ္ရာ အသိပညာေတြေရးျပီး အသိပညာေတြေပးခ်င္တယ္။ဒါေျကာင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာ အသိပညာမ်ားလုိ့ ေခါင္းစဥ္ေပးထားပါတယ္။ထုိသိမွတ္ဖြယ္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ ေလ့လာျပီး စာဖတ္သူအားလုံးအတြက္ အသိပညာတုိးပါေစ။ေဝဖန္အျကံေပးျကပါ။ သိမွတ္ဖြယ္ရာ အသိပညာမ်ားလုိ့ ေခါင္းစဥ္ေပးထားပါတယ္။ထုိအသိပညာေတြကုိ ေလ့လာျပီး စာဖတ္သူအားလုံးအတြက္ အသိပညာတုိးပါေစ။ဥာဏ္မ်ားထက္ျမတ္ပါေစ။

ကြမ္းစား ေဆးေသာက္ နွစ္မႈေရာက္။

ကြယ္ေမ့၊ေတြ႔ ေသေအာင္လြမ္း။

ေမြးတုံေမြးလ်ည့္၊ေကြ်းတုံေကြ်းလွည့္။

အစဥ္ျကုိးစားလ်က္

Author tunnaingwin

Msc.100

Do you use eSteem?
‌eSteem is a Mobile📱& PC💻 app. for Steem with great features. Also, you get Incentives posting through eSteem apps. nnnwwwwwwww

eSteem Spotlight; eSteem provides rewards for it top users in Leader Board with most Posts, Comments and Highest Earners.

Download eSteem for your Mobile📱
Android devices Google Play Store
IOS devices Apple StoreDownload eSteem Surfer for your PC💻
Available for all OS GithubJoin eSteem Discord https://discord.gg/UrTnddTJoin eSteem Telegram http://t.me/esteemappProud to be a member of The Steemians Directory
Join eSteem Community


Posted from my blog with SteemPress : https://myanmarknowledge.xopus.io/?p=89

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!