Caribena versicolor.

in colorfulchallenge •  9 months ago 

b215d77e-f417-4b69-8edc-1d88b286ea17.jpeg


Colorful challenge. Caribena versicolor czyli ptasznik wielobarwny zamieszkuje to oto małe terra z pojemnika. Czekamy na wylinke i zabieramy się za przekładanie do nowego terrarium. Aktualnie Caribena jest w stadium L3 mam nadzieję że szybko urośnie.

Ważne Info dla początkujących:
Samice Caribena dorastają do 6,5cm DC, a samce do 5cm DC.

Wilgotność: 80-90%
Temperatura: 28°C w nocy powinna spadać o kilka stopni.
Uwaga! Caribena potrzebuje dobrej wentylacji, przede wszystkim młode osobniki są podatne na zmiany warunków i powinniśmy dbać o nie intensywniej.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 2.75% upvote from @emperorofnaps courtesy of @yetivi!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Are you spiderman??... ;) i like very much ...

·

Hahaha yes, I am 😂thank you.