#ColorChallenge *Sunday Purple* - Flowers

in #colorchallenge3 years ago

IMG_20180527_144942.jpg

И най-вече гледайте с искрящи очи целия свят около вас, защото най-големите тайни са скрити на най-неочакваните места. Тези, които не вярват в магията най-вероятно никога няма да я намерят - Роалд Дал

Приятна неделна вечер, приятели!

Sort:  

Приятна и на теб!

Винаги се оглеждам около себе си и винаги виждам колко красота има около нас особено сега в толите месеци

👍🍀и на теб

Аз вярвам в чудеса!

Прекрасна вечер и усмихната седмица:)
gracias3.jpg

Приятна и на теб! Хубав цитат :)

Пак този прекрасен греховен цвят :)

любим ми е :)

Congratulations @holkata! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!