Neden Steem ? [Cointurk 23.Projesi] [verto#9485]

in #cointurk5 years ago

unnamed.png

Hem sosyal medya benzeri bir oluşum olup hem de içeriğimizin oylanması ile belirli miktarda kazanç sağlayabildiğimiz bir oluşum olan steemit, belki facebook ve twitter gibi büyük bir platform olamaz ama kripto paralar içerisinde böyle bir düzen ile var olması sebebiyle diğer kripto paralara göre pozitif yanları bulunmaktadır.

Bu platform aynı zamanda yatırım yapabileceğimiz bir ortam olmakla birlikte steemin değerinin geleceğe yönelik olarak artabileceğini düşüyorum. Bu süreçte kumbarada para birirktirir gibi bu platform içerisinde steem biriktirmemiz gelecekte hatırı sayılır bir rakamlara ulaşmamızı sağlayabilir. Birde aynı doğrultuda ne kadar çok steem powerımız olursa kazanç yüzdemiz de o kadar artar. Steem power bu platform içerisindeki oy gücümüzü simgeler. Oy gücümüze göre curation ödüllerinde pay alma hakkımızda belirlenir. O sebeple power yapmak büyümenin olmazsa olmazlarındandır.

Sort:  

Hi, I just followed you :-)
Follow back and we can help each other succeed! @hatu

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19326.60
ETH 1311.92
USDT 1.00
SBD 2.44