Kaliteli Yaşam Yolunda... [Cointurk 28. Projesi][Sylinda#1417]

in #cointurk3 years ago

Öncelikle herkese selamlar :)
Kaliteli yaşam sürebilmek hepimiz için gerekli olan ve tartışmasız hepimizin hakkı ve arzusudur. Bu standartı yükseltmek ve sürdürebilmek bizlerin elinde. Ufak detaylar bile bu konuda gayet yeterli olabilir. Kendi fikirlerimi sizlere maddeler halinde sunmak istiyorum:

Öncelikle,

1) Kesinlikle Kahvaltı
Gerçekten bu konuda en önemli etkenler birisi. Günü dinç ve enerjik devam etmenizi sağlamak için bu alışkanlığı edinmeniz gerekiyor.

2)Uyku
Düzensiz bir uyku modunuzun düşük olmasına sebep olacaktır ve o gününüze mutlak zarar verecektir. Düzenli uyku şart.

3)Spor. Spor. Spor...
Spor bizleri hem ruhsal olarak hemde fiziksel anlamda hayatımıza bir artı katacaktır. Rahatlamanıza katkı sağlayacaktır. Tabi diğerleri gibi buda düzenli olması gerekir.

4)Yabancı Dil Öğrenmek
Bir yabancı dil öğrenmek sizleri gerçekten farklı hissettirecektir. Belkide hayata farklı bir açıdan bakmanıza yarar sağlayacaktır.

5)Kelime Dağarcığı
Kelime dağarcığınızı geliştirirken genel kültürünüzüde aynı zamanda geliştirebilirsiniz. Farkı mutlaka göreceksiniz.

Nacizane fikirlerimi sizlerle paylaştım umarım bir nebzede olsa bu konuda yarar sağlayabilmişimdir. Vakit ayırdğınız için teşekkür ederim.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sylinda from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 36233.07
ETH 1241.14
USDT 1.00
SBD 3.22