Ada coin [ cointurk 13. Projesi]

in #cointurk6 years ago

Ada diğer adı Cardano için ısınmadı buna bir anda coinmarketcap a girdi. İlk zamanlar ilk 17 icin de yer aldı. Aradan 2 ay geçmeden 5. Sıraya yerleşti kalkmıyor bir türlü. Arkasında sağlam bir desteğin olduğu belli çok güzel yönlendiriyorlar. Ne işe yarar teknolojisi nedir ne işe yarar hiç araştırmadım, amacı belli bir grup tarafından piyasaya sağlam bir grup belli ki parayı vurdu sanki herşeyi zaman gösterecek. Yatırım yapılmasını ben pek uygun görmüyorum. image

Sort:  

Release the Kraken! You got a 1.21% upvote from @seakraken courtesy of @steemit-01!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28316.77
ETH 1732.65
USDT 1.00
SBD 2.29