Ramazan da yardımlaşma [Cointurk 30. Projesi][Open Music#2691]

in cointurk •  6 months ago

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı, ibadetlerin gerçekleştirileceği, hoşgörünün hakim olacağı ve yardımlaşmanın en üst seviyelerde gezeceği bir ay olacak. Bu yüce ayda yaptığımız ibadetler ve hayırlar çok önemlidir.
Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi' de gene Ramazan ayı içerisindedir. Bu ayda oruç sayesinde müslümanlar hem sevap kazanır, hem de 1 ay boyunca nefsini terbiye eder. Bu terbiye neticesinde anlayanlar için insanlara büyük bir dersler vardır.
2018-ramazan-imsakiyesi-elazigda-sahur-ve-imsak-saat-kacta_6ea74.jpg
Resim
Bu mübarek ayda bütün dünyanın, sosyal yardımlaşmaya büyük önem veren, sosyal dayanışma müesseselerini destekleyen, barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olan İslam'dan öğreneceği çok şey olduğuna biliyorum. Bu mübarek ayı Türk ve İslam coğrafyalarındaki kanın, gözyaşının, zulmün, sömürünün durmasına vesile kılsın. Birliğimizi, dirliğimizi daim etsin.

Bir sonraki proje konusu Alt coin alım satımı hakkında bilgilerimiz hakkında olabilir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chic article. I learned a lot of interesting and cognitive. I'm screwed up with you, I'll be glad to reciprocal subscription))

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Open Music from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.