Ripple Nedir ve Amaçları [Cointurk 11. Projesi]

in cointurk •  2 years ago 

Ripple'ın asıl amacı bir ödeme protokolü ortaya çıkarmaktır. Diğer dijital paralardan farklı olarak bir merkezi vardır yani bir şirkete bağlıdır, ve birçok bankanında desteğini arkasına almıştır. Ripple ile çok kısa zaman aralıklarıyla yani 5-10 saniyede para transferi yapılabilmektedir.

Ripple'ın avantajlarının bir kaçını söylersek bunlar;

  • Erişim
  • Hız
  • Kesinlik
  • Ve en önemliside düşük maliyet

Bitcoin ile aralarındaki en büyük fark Bitcoin dünyada birçok cüzdan adresine dağıtılmışken ripple'da ise bulunan marketin %60'ı şirketin kendisinde bulunmaktadır. Bitcoin bir topluluğa mal olmuşken ripple'ın arkasında bir şirket vardır.

Bunun tersine Ripple, Bitcoini bir rakip olarak görmemekle birlikte bir tamamlayıcı olarak görmektedir :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: