Yeni Dünya Steemit [Cointurk 16. Projesi]

in #cointurk5 years ago

Steemiti öğrendikten sonra reklamsız içeriklerin ne kadar güzel olduğunu gördüm. Aslında henüz tam olarak göremesemde ama ilerleyen süreçte içeriklerin daha da arttığı zamanlarda eminim çok daha iyi göreceğim. İçerik girerek Steemit ekosistemine faydalı olmanın maddi manevi getirisini gördüm.

En önemlisi yapmaya çalıştığım projede deyimlerin ve hikayelerinin keşfine vardım. Günlük hayatta sıkca kullandığımız deyimlerimizin ne derin, ne acı ve ne hikmetli geçmişleri olduklarını gördüm. İnsanoğlunun nelerle uğraştığını, ne için çabaladığını ve nasıl sonuca vardığını.

Steemit belkide daha çok şeyi gösteriyor ve henüz biz göremiyoruz lakin ilerleyen zamanlarda eminimki gözümüze batıra batıra herşeyi gösterecek.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27570.48
ETH 1755.03
USDT 1.00
SBD 2.92