Stres atma yolları [Cointurk 19. Projesi] [Nkursun #2792]

in #cointurk5 years ago (edited)

Stres atma, lafın gelişindeki gibi kolay bir iş değildir. Stresli bir durumdan çıkış yolları çok dar ve yorucu olur. Stres durumunda yapılabilecek tek şey vardır aslında, zamana bırakmak. Zamanın hızlı geçmesini bir şekilde sağlamak.

baset-hound.jpg

En iyi stres atma yöntemi belkide uyumaktır. Ancak herkes bunu başaramaz. Zamanı geçirmek için yapılan birşey ama zamana karşı yarışılan bir stres durumuda olabilir. Mesela sınav stresi. Şahsen benim strese karşı yaptığım en büyük şey onunla zıtlaşmak yerine ona direk teslim olmak. Böylelikle ikimizde huzurlu mutlu oluruz:)

Stresli durumlarda çıkış yollarımdan biri ve en önemliside eş dost ortamlarıdır. Bu sanırım bir çokları için böyledir. Zor zamanlarında yanında olan dostlarınla buluşur bu durumdan feragat etmeye çalışırsın. Bir anlık olarak unutursun herşeyi zaten. Sonrası yavaştan yara iyileşmeye başlar zaten. Sonu gelmeyen hiçbir şey yoktur zaten, değil mi?

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28225.68
ETH 1813.22
USDT 1.00
SBD 2.96