Gelecek Hızlı Gelecek [Cointurk 17. Projesi] [Nkursun #2792]

in #cointurk5 years ago (edited)

Aslında hayatımızda girmeye başlayan bir çok kolaylık var son 5-10 senedir. Bu kolaylıklar yerelde kalmakta, daha da faydalı olması gerekirken kısmen işimizi görmektedir. Mesela çok eskilerde bir iş başvurusu için bir yada iki günümüzü ayırır, eğer sağlıkla ilgili bir durum varsa haftaya yayılırdı başvuru belgelerimizi toplamak. Bunlar için kolaylıklar oluştu. Pek fazla uzağa gitmeden işimizi görür olduk. Çeşitli yazılımlar yaptı bu işleri. Kurumlar için oluşturulan yazılımlar bireylerin hizmetine sunuldu ve misal sabıka kaydı için adliye ye gitmez olduk. İkametgah için muhtarlığa uğramaz olduk.

İnternet’te-Gelecek-Hızlı-Gelecek-940x470.jpg

İşte burada bahsettiğim örnekler yerelde yapılan şeyler. Güvenlik açığı için belki genele yayılmıyor. Yani direk özel kurumların bu vari bilgilere erişmesi suistimallerin beraberinde getireceği için yerele kalması gerekmiş. Çalma, değiştirme vb. gibi suistimallerin önüne gecebilmek için blockchain teknoloji pekala bu işlevi sorunsuz yapabilir. Yada belki bir tapu senedi için onca uğraşmayız. Ve ya arabamızı satarken prosedürler içerisinde boğulmayız.

Bana göre ilerleyen zamanlarda hayatı daha da netleştirecek bir teknoloji blockchain teknolojisi. Wallet cüzdan kodunu tıpkı ibanımız gibi ezbere söylediğimiz gelecek hızlı gelecek...

Sort:  

Görsellerle desteklerden daha iyi olabilir

Teşekkürler, dikkate aldım.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27868.91
ETH 1766.38
USDT 1.00
SBD 2.91