Steem power önemi [Cointurk 12. Projesi]

in #cointurk3 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar ben Mirhüseyin.Azerbaycan Teknik Üniversitesinde son sınıf öğrenciyim. Bir aydan biraz fazladır steemitde varım.Steemiti üniversite arkadaşlarımdan duydum.Steemitle tanışana kadar kripto paralar hakkında hiç bir bilgim yoktu.Steemit benim için başlangıç oldu.Arkadaşlarımın yardımıyla üye oldum ve bu gün steemitde olmamdan dolayı çok mutluyum ve aynı zamandada şanslı.
Ama steemite yeni başlıyan diğer arkadaşlarda olduğu gibe bende Bandwinth sorunu yaşıyorum.Bandwinth sorunu yaşandlğı zaman hiç bir yazıya oy veremez,resteem yada yorum yazamaz hale geliyoruz.Ve bazen bir kaç güne kadar sürüyor bu sorun.
image
Buda bizim Steem power gücümüzün çok düşük olmasından dolayı sıkca yaşanmakta.Steem powere anlaşılacak dilde bizim oy verme gücümüzde diye biliriz.Bu sorunla karşılaşmamak için kazandığımız SBDleri paraya çevirmek yerine Steem power oranımızı ardtırmaya çalışmalıyız.
Benimde Steem power gücümün çok aşağı olmasından dolayı bu postumdan gelecek olan kazancın tamamını power up yapacağım.
Image

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by miri from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.