Bol köpüklü yayık ayranı

in #cointurk6 years ago (edited)

IMG-20180824-WA0003.jpg
Merhaba Steemit ailesi,
Bir yolculuk esnasında tesadüfen karşımıza çıkan bu güzel tesisin(Tekirdağ-Malkara Süt Üreticileri Birliği) harika manzarası eşliğinde meşhur yayık ayranını ve oldukça lezzetli olan gözlemelerini mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
IMG-20180825-WA0000.jpg

Sort:  

what a great picturesstar_80_anim_gif[1].gif

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66836.79
ETH 3206.91
USDT 1.00
SBD 4.09