SCAM COIN [Cointurk 22. Projesi] [literaturk#9891]

in #cointurk6 years ago (edited)

image
Image designed via Canva.com and background image is free to use from the inbuilt gallery.

Scam Coin ya da Türkçe anlamıyla aldatıcı coin; belli kitleler tarafından tamamiyle art niyetli ve dolandırıcılık amaçlı geliştirilen ve piyasaya sürülen kripto para birimleridir. Bu kripto paralar göstermelik ve şişirme piyasa değerleri ile piyasaya sürülür. Çeşitli mecralarda sürekli haberleri yapılarak insanların güven duyması sağlanır. Bu sırada art niyetli geliştiricileri veya topluluklar yüklü miktarda bu coinleri stoklarlar. Tabi ki bu stoklama işlemi henüz coin halka açık kullanıma sunulmadan gerçekleşir. Ön stok coinler yani Premined coinleri ellerinde tutan dolandırıcılar, şişirme haberlerle dikkat çekip değerini yükselttikleri scam coinleri belli bir değere ulaştığı anda ellerinden çıkararak yüklü miktar kâr elde ederler. Sistem kısaca bu şekilde işler.

Kripto paraları cazip kılan en temel faktör bildiğiniz gibi bir merkeze bağlı olmamalarıdır. Bu özellik önemlidir ve çoğu insanı da cezbeder ama yine de merkezden bağımsız olsa da bir coine yatırım yapılmadan önce dikkat edilmesi ve araştırılması gereken özellikler vardır.

Öncelikle kimler tarafından geliştirildi? Arkasında bir ekip var mı? Kripto para borsasında karşılığı ve bilinirliği nedir? gibi soruların yanıtına bakmak lazım. Bu soruların yanıtını şeffaf bir şekilde görebiliyorsak ancak o zaman değer görüp makul bir değer üzerinden alım-satım veya transfer gibi işlemler ile kullanabiliriz. Bir coine yatırım yapmaya karar verdiğimizde öncelikle bu soruların yanıtını aramalı, eğer tatmin edici cevaplar alırsak risk almaya değer görebilmeliyiz. Yani coin sağlam mı yoksa scam coin mi emin olmalıyız öncelikle. Aksi bir durumda yasal olarak başvurabileceğimiz hiçbir makam veya merkez olmadığı için yatırımımız boşa gidecektir. Buraya kadar tamam, ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Fakat bir coinin scam coin olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Scam coinler geliştiricileri tarafından tüm açıklarının kapatıldığı ve ustaca gizlendiği düşünülse de özünde bazı ortak noktalara sahip olmaları nedeniyle bu noktalara dikkat eden kişi tarafından kolayca tespit edilebilir.

Kripto paralar her ne kadar büyük bir kitle tarafından yatırım amacıyla kullanılsa da özünde ortaya çıkış amacı ödeme kolaylığıdır. Eğer bir coin son kullanıcı yerine yatırımcılara hitap ediyorsa scam coin olma olasılığı yüksektir.

Platformun kendisi tarafından sunulan bulut madencilik seçenekleri de kuşkuyla yaklaşılması gereken bir durumdur.

Eğer bir coin size kaynak kodlarını sunmayı reddediyor, aynı zamanda sistemin işleyişi hakkında da son derece yüzeysel bilgiler sunuyorsa uzak durmanızı tavsiye ederim.

Scam coin tuzaklarına düşmemek için yapmamız gereken en önemli şey: Araştırmak! Yine de tüm bunların yanında bitcoin için oluşturulmuş topluluklara katılıp diğer insanların fikirlerini alabilirsiniz, popüler scam coin listelerine göz atabilirsiniz, "Is this a Coin Scam”, yani; “Bu kripto para dolandırıcı mı?” servisini kullanıp 500'den fazla scam coin arasında bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

U5drDS5JenFA2jU5894G6ikcYmvL6xe.gif

Sort:  

Good afternoon. I have a request for you.Could you sign for me, and in return, I'll sign for you.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by literaturk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63872.47
ETH 3047.95
USDT 1.00
SBD 3.99