Blockchain Teknolojisi Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? [Cointurk 17. Projesi] [literaturk#9891]

in #cointurk6 years ago (edited)

dvZSBae.jpeg
Image Source

Blockchain kavramı hayatımıza Bitcoin ile giren bir kavram ve son dönemlerde adını sıkça duymaktayız. Her ne kadar Bitcoin'in popülerliğinin gerisinde kalmış gibi görünse de aslında durum değişmeye başladı. Herkes Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle kısa yoldan zenginlik peşindeyken, bu para birimlerinin temelinde yatan blockchain teknolojisi keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olarak bir kenarda beklemektedir.

Öncelikle Blockchain kavramının ne olduğu hakkında konuşup, ardından geleceğimizi nasıl etkileyebilir, bahsetmek istiyorum.

Blok Zinciri (Blockchain) Nedir?

Blok zincirlerini en basit tabirle dijital defterler olarak düşünebiliriz. Blok zincirindeki her bir birim bir "blok" niteliğindedir ve bu bloklar da defterdeki her bir sayfa gibidir. Oluşturuldukları sırayı hiç bozmadan dizilirler. Bir sayfanın sırasını değiştirmek mümkün olmadığı gibi, ortak köke bağlı blok zinciri halkalarının yerini de değiştirmek mümkün değildir. Bir blok zincirindeki her hesap hareketi, gerçekliğini koruma altına almak adına dijital olarak imzalanır ve kimse bu kayda müdahale edemez. Bu süreç birden fazla bilgisayardan gelecek onayla gerçekleşir ve bu da güvenlik açısından önemli bir avantajdır. Böylece hem hesap defterinin kendisi hem de içindeki hesap hareketlerinin güvenilir olduğu varsayılır.

Blockchain Teknolojisi Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek?

blockchain-predictions-market-730x438.png
Image Source

Bitcoin ve temelinde yer alan Blockchain teknolojisi, yüzyıllardır değişmeden günümüze gelen "para"nın gerçek anlamda dijitalleşmesinin ve değişiminin önünü açıyor. Geleceğin en büyük yatırımlarından biri olan Blockchain teknolojisi, hem şeffaflık hem de eşitlik sağlamış olduğu için kullanılacağı her sektör ve kuruluşta gelecek ile köprü oluşturacağa benziyor.

Blockchain teknolojisi güvenlik ve sistemsel tasarruflar açısından kısa sürede sadece şirketlerin değil hükümetlerin de gündemine girmeye başladı. Bu konuda öncü ülkelerden biri olan Estonya, sağlık kayıtlarını koruma altına almak için Blockchain teknolojisinden yararlanırken, elektronik oylama sistemini de hayata geçirdi. Avustralya ise bu teknoloji yardımı ile her tür kimlik belgesini birleştirme ve dijital ortamda kullanılması için çalışmalarını hızlandırdı. Mauritius Devlet Başkanı ise geçtiğimiz aylarda blockchain teknolojisi kullanacağını açıkladı. Bu gelişmeler sadece başlangıç. Gelecekte şu an bu teknolojiye karşı negatif yönde tavır alan veya çekimser davranan devletlerin de bu teknoloji karşısında yenileceğini düşünüyorum.

Aracıları ortadan kaldırdığı için iletişim hizmetlerini kolaylaştırma ve daha güvenli hale getirmesinin yanı sıra, ödeme kolaylığı gibi avantajlar sunan Blockchain teknolojisi bankacılık başta olmak üzere gün geçtikçe daha fazla şirket tarafından tercih edilmeye başlandı. Gelecekte şu an geçerli bir çok yöntem ve tekniğin rafa kalkacağını düşünüyorum.

Kısacası gelişmelerin çok büyük bir hızla gerçekleştiği ve kökleşmiş kavramların artık yerlerini yeni kavram ve teknolojilere bıraktığı zamanları yaşıyoruz. Umarım bu teknolojiye ülke olarak da ayak uydurabilir, fırsatları kaçırmayız.

Okuyan herkese çok teşekkür ederim.

U5dsnt2Y19qmNJ6S4rHWGSU4yi4wucH.gif

Sort:  

This post has received a 0.26 % upvote from @drotto thanks to: @literaturk.

  1. Projeye yorum atmayı unutmuşsunuz. Kural yerine getirdikten sonra buradan veya discordtan bana ulaşınız @mrtt

destek1.jpg

@mrtt Projeye katıldığımı belirten yorumu gönderdim. Çok teşekkürler hatırlattığınız için.

Teşekkürler

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by literaturk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 62623.56
ETH 3037.97
USDT 1.00
SBD 3.70