'Cointurk' Etiketiyle Ödüllü Proje 32

in #cointurk5 years ago

32.sine geldiğimiz '''Cointurk' Etiketiyle Ödüllü Proje '' yeni bir kural ile karşınızdadır. Lütfen projeye katılmadan önce istenilenleri ve kuralları iyi okuyunuz.

Seçilen Logo Kuşadası - Şeffaf Arkaplan-01.png

Projemizin Konusu :

Tron Coin Hakkında Bir Makale Oluşturunuz.

Projemizin Kuralları Nelerdir ?

  • Projede yazdığınız makalelerin kullanım haklarının bize geçtiği kabul etmelisiniz.
  • Yazacağınız yazınızın altına 'cointurk' etiketini yazınız. (sırası önemli değil)
  • Bu yazının altına projeyi katıldığınızı anlamamız için yorum yazınız.
  • Kendi yazınızın yanına başlık olarak [Cointurk 32. Projesi] 'ni ekleyiniz. ( Kendi yazınızın başlığı + [Cointurk 32. Projesi] )
  • Bu yazıya oy veriniz ve resteem yapınız.
  • Discord kanalına katılarak proje başlığına discord idnizi yazmalısınız. ( Discord katılım https://discord.gg/nX8SxYn )

NOT: Yeni maddemiz '' Projede yazdığınız makalelerin kullanım haklarının bize geçtiği kabul etmelisiniz. '' kuralı kapsamında projemize katılan ve projemiz hakkında yazı yazan kişilerin makalelerinin telif hakları bizlere geçecektir. Bunu kabul etmeyen kişiler projemize katılmasın.

KATILIM KURALLARINA UYMAYAN KİŞİLERİN YAZILARIN OYLANMAYACAKTIR.

Bütün kurallara uyduğunuzdan emin olunuz.

İleride sürekli bu tür projelere katılmak isteyenler @kusadasi 'nı takip edip bu projeyi resteem yapınız.

Sort:  

Selam,

Bende katılıyorum. Yazımın linki burada

Teşekkürler.

@obulunmaz

Projeye katılıyorum @kusadasi

bende katılıyorum

Congratulations @kusadasi! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23329.26
ETH 1665.64
USDT 1.00
SBD 2.74