TRON COİN (TRX) [COİNTURK 32. PROJESİ] discord=ketamin##0094

in cointurk •  6 months ago

TRON COİN AMACI

 Justin Sun Tarafından 2017de piyasaya sürülen Tron coin Blockchain tabanlı olarak alım satım yapılabilen, bütün dünyada ücretsiz bir eğlence sistemi kurmayı hedefleyen iddialı bir projedir. Sosyal ağ ve değer ağının güçlü yönlerini birleştirerek dijital içerik dünyasını iyileştirmeye odaklananmıştır. Katılımcıları sisteme adeletli ve insanı cezbeden katkılarda bulunmaya teşvik etmeye odaklanıyor.Tron coin, ilgili katılımcıları ve katılımcıları doğru ve şeffaf bir şekilde değerlendirmek ve motive etmek için dijital varlıkları kullanarak bu içerik ortamını etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizde 2017 yılından bu yana Ripple, Cardano, Stellar coin gibi en çok adı geçen vay efendim fırlayacak denilen sayılı coinler arasındadır.

Tron Coin Yapısı

Kullanıcılarının istedikleri veriyi özgür ve herhangi bir merkeze bağlı olmayacak şekilde paylaşıp saklayabileceği, içindekilerinin paylaşımına ve üyeliğine karar verdiği, sanal varlıklar tasarlayabileceği ve piyasaya sokabileceği biçimde meydana getirilmiştir. Blockchain tabanlı olarak alım satım yapılabilmektedir. Bir çok kripto para da olduğu gibi Tron coin de belirli bir merkez olmadan dijital ortamda özgürce kullanılabilmektedir. Altapısıyla, Kişisel ICO, Veri özgürlüğü ve  İçerik Etkinleştirme gibi özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Tron Coin'e Yatırım Yapılırmı ?

Hepinizin bildiği gibi şuan genel bir düşüş var coinlerde. Fakat diğer coinlerin yüzde olarak düşüşüne ve Tron coinin yüzde olarak düşüşüne bakacak olursak, Tron coin çok daha az etkilenmiş olduğunu göreceksiniz bu ekonomik krizden. Bu bi yatırım önerisi değildir ama şahsi fikirlerimi söylemeliyim, uzun vadede her türlü kazandıracağını düşünüyorum. Çünkü Altyapısı ve çok farklı amacı olan dikkat çeken bir coin tıpkı Ripple, Cardano ve Stellar coin gibi çok adını duymaya başladık. Ayrıca Tron vakfı da  yatırım alacağız ve yenilikler getireceğiz gibi söylemleri değerini arttıracağı konusunda bizleri beklentiye soktu.

Tron coin'i GOBABA üzerinden diğer coinler ile arbitraj yapmadan, çok cuzi bir miktar komisyon ile alım satım yapabilirsiniz. Gobaba üye olmak istiyorsanız @kuşadası ekibinin referans linkini kullanabilirsiniz. link


 Yukarıda yazmış olduğum makalenin kullanım hakkı @kuşadası ekibine aittir. 

33.PROJE ÖNERİSİ

Steemde yeni kullanıcılar içerik üretmekte hangi yolları izlemelidir. Biz yeni kullanıcılar için ne gibi teşvikelr yapabiliriz.


RESİM KAYNAĞI


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ketamin from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coins mentioned in post:

CoinPrice (USD)📉 24h📉 7d
ADACardano0.119$-6.64%-23.97%
TRXTRON0.036$-6.13%-23.78%
XLMStellar0.180$-5.29%-20.03%
XRPXRP0.448$-4.7%-15.49%