steem ve steem power in önemi cointurk 23.projesi metin#7027

in #cointurk4 years ago

Resim kaynak :https://steemwhales.com/steemit

Steem ve steempower konusu uzuzn uzuzn anlatmak yerine kısa ve öz birr şekilde anlatmak istiyorum.

Öncelikle Steem steemit in ana coini dir.Fakat steemit bizlere ödeme yaparken steem dolar olarak ödeme yapar.

Sitemin gelişmesi ve steem fiyatının yükselmesi için steem doları steem yapmamız gerekir.elimizdeki steem i

satmaz isek ve bu durum steemit geneline yayılırsa fiyat buna orantılı olarak değerlenir.

Özellikle steem in fiyatının düşük olduğu dönemlerde steem e yatırım yapacak olanlar gelecekte mutlaka karlı çıkacaktır.

Steem i power yaptık steemi de satmadığımızdan oy gücümüz yükselir.Mesela şuan steem fiyatı çok düştü buna orantılı olarak oy gücüde zayıflıyor.

Kısaca steem yükselir ve bu fiyatlar buralarda sabitlenirse steemit deki tüm kullanıcılar karlı çıkar.

Bazen zorunluluklardan dolayı mecbur kalıp steem dolarlarımızı çekiyoruz.Ben sahsen bugüne kadar çok fazla steem i elimde tutamadım ama bir söz var damlaya damlaya göl olur.Yatırım yapabilen 2 ayda para kazanmaya başlar,parası olmayanda 1 sene sonra istediği noktaya gelir.

Gelecekteki steemit hayatınız için olmazssa olmaz steem power ı azda olsa yatırım yapın .

Başarılar.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24141.80
ETH 1905.00
USDT 1.00
SBD 3.34