Türk Arasbeski'nin Dört Yapraklı Yoncası #1

in #cointurk3 years ago (edited)

"Ferdi Baba"

Önünde arkasında bir lakabı yoktur, tektir. Kimilerinin para vererek aldığı ilk kasettir. Çoğu kişiye babadan amcadan dayıdan mirastır. Acımız yokken acıtan, acımız varken yaramıza tuz basandır. Hani derler ya Ferdi dinlemezseniz çok şey kaybedersiniz, zaten dinliyorsanız çok şey kaybetmişsinizdir.


(1)
Ferdi Tayfur adı ve soy adı olarak değil sadece isim olarak. Gerçek adı Ferdi Tayfur, soyadı TURANBABURT'tur. 15 kasım 1945 Adana doğumlu. Yanık sesi buradan geldiği aşikar. Babası Cumali bey zamanın en tanınmış dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı bu nedenle oğluna "Ferdi Tayfur" adını verir. Düşünün ünlü dublaj sanatçısından ismini alan Ferdi Tayfur sonra öyle ünlü oluyor ki yıllar yıllar ardından başka çocuklara da veriliyor adı. Fakir bir çocukluk geçirmiştir. Cumali bey bir gece öldürülünce okuma hayali suya düşüyor.   İlk işi üvey babasının bulduğu şekerci de çıraklık yapmak olmuştur. Okumayı bu sırada öğreniyor. Sonra ailenin çiftliğinde çalışmaya başlıyor. Ama aklında hep sinema sanatçısı olmak olsa da imkan yok. Çiftlik de traktörle getir götür yaparken türkü söylermiş ve sesinin güzel olduğunu da bu getir götür işleri yaparken fark ediyor. Ve başlıyor çiftlikte çalıştığı zamanlarda bir de düğünlerde şarkı söylemeye. Sonra Zeki Müren'in bir filmine denk geliyor. Bir bakıyor hem oynuyor hemde şarkı söylüyor. Bunu düşünüyor ve bende yaparım diyor. O sırada Adana da bir şarkı yarışması var. Yarışmaya katılıp 2. oluyor. Bunun üzerine senini duyurmak için İstanbul'a gitmek istiyor. Üvey babası izin vermese de 68 yılında toplayıp bavulunu beş parasız, elinde sadece adana radyosunun verdiği ikincilik unvanı ile soluğu İstanbul da alıyor.  (2)


 
İlk olarak lunapark gazinosunda iş buluyor. Nurten İnnap ve Şahin Gültekin'e bağlama çalıyor. İlk plağı ise arıyorum isimli şarkısı. İlk kazandığı tam tamına para 500 lira. O zamanın büyük parası. Parayı alınca o kadar korkuyor ki yan kesicilerden, eklindeki parayı sıka sıka gidiyor. Zamanla 500 lira çabuk bitip aradığı ilgiyi göremeyince Adana'ya geri dönüyor. Ama plak çalışmalarını bırakmıyor. 3 yıl sonra "Huzurum Kalmadı", 73 de "Kır Çiçekleri", 74 de "Bana Gerçekleri Söyle", 75 de "Bırak Şu Gurbeti" ve çeşme 45'likleri geliyor. Bu arada 74 de eşi Zeliha Hanım ile tanışıp evleniyorlar. İki çocuğu oluyor. Maddi açıdan rahat çıkması iki bestesini Gülten Karaböcek'e satmasıyla gerçekleşiyor. Asıl çıkışını ise "Çeşme" şarkısıyla yapıyor;


(3) - Ferdi Tayfur "Huzur"

 
Hatta öyle bir çıkış oluyor ki şarkı film oluyor. Bu filmin baş rolünü de Ferdi Tayfur kendi oynuyor.. Yani gözler onun üzerine çevriliyor. Ama onun gözü baş rolü paylaştığı Necla Nazır'daydı. Tanışıp birlikte olmaya başlamış ve ilişkisi 30 yıl sürmüştür. Bu fille beraber Ferdi Tayfur şöhret basamaklarını üçer beşer atlamaya başladı. Öyle bir çıkış yakalamıştı ki şarkıları direk film oluyordu. Hemen hemen her filmde kendi adını kullanıyordu.İzinden gittiği Zeki Müren'in yaptığını yaptı. sonra yönetmen koltuğuna oturdu ve bazılarının senaryosunu yazdı. 4 tane kitap yayınladı. 1980'lerde her yer arabesk çalıyordu, sesini duyurmaya başladığında bir tek devlet tv ve radyolarında yoktu ama adını Kral Orhan, İmparator Tatlıses ve Baba Müslüm'ün lokomotifi olduğu arabesk dünyasına yazdırmıştı. Hoş o arabesk yapmadığını iddia ediyordu. Hatta bir keresinde reha muhtarın programında klasik gitarlar söyledi eserlerini.halk müziği üzerine bestelediği yapıtlarını ortaya koyduğunu ama bunun orkestrasyon sürecin de yapısının değiştiğini, arabeske benzediğini söylüyordu BBC'ye verdiği röportajda.   27 milyon kopya albüm satarak Türkiye en çok kaset satan üçüncü kişi oldu. Birinci 33 milyon ile Tatlıses, ikinci de 28 milyon ile Orhan Gencebay oldu. Emmi oğluna şarkı yazan ilk adamdı mesela;


(4)-Ferdi Tayfur "Emmoğlu"


Reklam filmlerinde de oynadı.Hatta istemeden reklam filmlerine de konu oldu. Efes Pilsen'e dava açtı ve kazandı kazandığı ile de basın toplantısında bira içerek kutladı.(5)


 
Daha sonra yıllar geçti pop, rock ve rep arabeski zorlamaya başladı. Aslında herkes içten içe arabeskçiydi ama bunu söyleyemez oldular arabasını çamını açıp yüksek sesle müzik dinleyenlerin listesinde artık yeri yoktu. Rakılı geceler de, biraz çakır keyif olunca dinlenen bir sanatçı olmuştu ki süper bir dizi ile kendini bilmeyenlere ulaşmayı başardı. "Leyla ile Mecnun" TRT'nin en iyi yapıtlarından biri. Hala açıp açıp izlediğimiz bu güzel dizi hem bizlere ferdinin unutulmayacak biri olduğunu hatırlattı hemde Ferdi dinle de birazda sen üzül dedi. Öyle de oldu gerçekten.  

Onu dinlemek ve transa geçmek aynı şeydi aslında. Onu neden bu kadar sevdiğimizi sorduğumuzda bir çok cevabını bulabiliriz ama belkide bunlardan en güzelini Ali Lidar söylemiştir: "Basit insanların sıradan acılarını duygulu sesi ile yoğurup duygularımız katık ediyor" demiştir. Yine en güzele yakın cevap da Ali Atay'dan gelmişti "Sen Aydınlatırsın Geceyi "deki filminin bir sahnesinde ;


(6)-"Sen Aydınlatırsın Geceyi" deki Ali Atay Yorumu.


 

 

Ne demişler;

"Olmasaydı derdimiz, söylemezdi Ferdi'miz".

 


(7)Posted from my blog with SteemPress : https://josecca.timeets.com/index.php/2018/09/25/turk-arasbeskinin-dort-yaprakli-yoncasi-1/
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by josecca from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.56
TRX 0.09
JST 0.069
BTC 53028.40
ETH 4175.16
BNB 587.32
SBD 6.71