Dizi - Film Önerileri Serisi 3

in #cointurk6 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar, bu postumda sizlerle dizi ve film önerileri serisinin 3. önerisini paylaşacağım. Serimizin 3. önerisi tam olarak fantastik tutkunları için gelecek. Dizimiz 2009 yılında başlayan ve finalini 2017 kasım ayında başlayan 8 sezonluk bir macera olan The Vampire Daires.

3. The Vampire DiariesDizi fantastik severler için tam anlamıyla aranan dizi olarak tanımlanabilir. İçerisinde aşk ile birlikte bol macera içeren bir dizi. Ailelerini bir kaza sonucu kaybeden 17 aşındaki Elena ve kardeşi Jeremy Mistic Falls isimli kasabada hayatlarını sürdürmektedir. İki vampir kardeş Stefan ve Damon'ın kasabaya gelirler ve kardeşler genç ve güzel Elena'ya ilgi duymaya başlar. İki kardeşten birisi iyi diğeri kötü vampir olarak adlandırabileceğimiz vampirdir. Hikaye bu şekilde başlamaktadır.

Dizinin Oyuncuları

-Nina Dobrev
-Paul Wesley
-Ian Somerhalder
-Candice King
-Steven R. McQueen
-Katerina Graham

Dizi Hakkındaki Yorumum


Dizi benim izlediğim ilk fantastik diziydi. Öncesinde fantastik olarak biliyorum diyebileceğim Super National var. Ancak onun başladığı dönemlerde yaşım küçüktü ve liseye başladıktan 2 sene sonra geriden gelip bu diziye başlamıştım. Her bölümünü soluksuz ve merakla izledim. Fantastik olduğu kadar bol macera dolu bir dizi. Umarım keyif alarak izlersiniz. 8 sezonu da izlemenizi tavsiye ederim.

Posted from my blog with SteemPress : https://ilkersteemit2.000webhostapp.com/2018/08/10/dizi-film-onerileri-serisi-3/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ilkeryilmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @ilkeryilmaz! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 67022.52
ETH 3558.72
USDT 1.00
SBD 2.51