You are viewing a single comment's thread from:

RE: Proje Dışı Yazılarıda Destekleyeceğiz

in #cointurk3 years ago

Bugün coştunuz maşallah. Takipteyim tüm projelerde yer alacağım sanırım. Ancak sayı 1-5 biraz artırılabilir. Çünkü katılımın çok olacağı kesin. En azından 5-10 gibi daha ilgi çekici rakamlar ile faydalı ve kaliteli yazarlar teşvik edilebilir.

Sort:  

oy gücü ve içerikler arttıkça sayı da artar :)

Kaliteli projelere 10$ seviyesinde upvote atılmaktadır. Şuandaki sistemimiz bu şekilde :) Dahada arttırmak için çalışmalarımız devam etmekte