Steemit ile hayatımda değişenler [Cointurk 16. Projesi]

in #cointurk4 years ago

Steemiti ilk öğrendiğimde beni heyecanlandıran konulardan birisi para kazanıyor olmak. Diğer Sosyal medya ağlarında farkı gelir getirmesiydi. Hayatımda steemit ile birlikte sosyal medyanın bir kanalını ciddiye almaya başladım. Bilgi içerikli konular paylaşılması bir nevi sosyal ve dijital ansiklopedi hissini uyandırıyor. Aradığın bir konu hakkında bilgilerin doğruluğundan şüphe etmiyorsunuz ve tüm steemitler tarafından ciddiye alınan bir platform oluşu da işinizi ciddiye almanızı sağlıyor. Aynı zamanda Steemiti bir iş olarak değerlendirebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 46581.05
ETH 3874.57
BNB 533.89
SBD 5.44