23 Nisan Hepimizin [Cointurk 26.Projesi][gizmex#4751]

in #cointurk6 years ago

Ne güzel gündür bugün, ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI !

Cümlede geçen ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bunları ayrı ayrı biraz dikkatlice bakınca daha da bir anlamlaşıyor. Ulusumuzun egemen olmasıyla birlikte çocuklarımızın geleceğimizin bayramı olması sağlanıyor. Biz ülkece esir olsaydık sömürü düzeni devam etseydi, yabancı ülkelerin himayeleri altında olsaydık ne bayram kalırdı ve çocukluğumuz.

Bir ulus için en büyük servet egemenliktir. Umarım bu Türkiye Cumhuriyeti için de ilelebet devam edecektir.

Hangi ülkenin var ki çocuk bayramı. Biliyorsunuz bu bayram sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Ne güzel ki yıllardır ülke dışından devletimiz aracılığıyla çocuklar ülkemizi ziyaret etme ve kültürümüze ortak olabilme  hoşluğunu yaşıyor.

  • Üzerinden epeyce bir zaman geçtiği için pekte hatırlamıyorum 23 Nisanda tam ne yapıyorduk diye. İlkokul çağlarımı düşünüyorum da en akılda kalıcı anım 23 nisan için koro halinde sahneye çıkıp müzik gösterisi yapmamızdı. O zamanlar tek bildiğimiz çalgı olan flüt hepimizin elinde tabii :) 20 kişilik bir grup oluşturan müzik öğretmeni sanırım yeteneğimin farkına varmış solo performans yapmama vesile olmuştu. Solo diyorum flütle :D Malesefki sistemimiz de ki en büyük açıklardan bir tanesi tek düzelik. Belki okullarda piano mandolin gitar davul vs gibi imkanlarımız olsa çok farklı etkinlikle yapıp daha güzel anılar biriktirebilirdik. Neyse ki öyle ya da böyle gene güzel geçen zamanlarımızdı.
  • Hatırladığım diğer olaylardan biri herkes Atatürk ile ilgili şiir, yazı ne bulabilirsek onları getirmemizi birbirimizle paylaşmamız sağlanırdı . Hala öyle midir bilmiyorum umarım öyledir. 
  • Bu bayramı umarım gelecek nesillerde sonsuzluğa mantığıyla birlikte anlamıyla birlikte ilerletir ve her yeni neslin bu bayramı benimsemisini temenni ederim.


Atatürk'ün bir sözüyle yazıma son vereyim.

Dip Not: Fazla dijitalleşmişiz geçmişe dair fotoğraf albümlerimi aradım aradım bir türlü bulamadım. Kim bilir nereye tıktım. Siz Siz olun Şuan ki fotoğrafların çıktılarını almayı unutmayın .


Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gizmex from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66794.56
ETH 3501.55
USDT 1.00
SBD 2.71