Steemiti para makinasına çevirmek için napsak [Cointurk 23. Projesi] getstarted00 #7192

in #cointurk3 years ago

Öncelikle bizi bilgi verici projelere katdığı için ve türk topluluğuna destek verdiği için @kusadasi na teşekkür ederim.
Bu konunun cevabını aslında hepimiz çok iyi biliyoruz ama yapmıyoruz .Demekki kusadasi bunu farketmişki bize bu projeyi vermiş.Nede olsa insanlar öğretirken öğrenir.Şimdi konumuz ne biliyormusunuz.Steemit para makinası değil ama biz onu böyle bir makinaya çevire biliriz.Ve ileride steemiti bir pasif gelir haline getire bilir ve hunharca paraları yiye biliriz.Yine bu platformda eskiden olan kullanıcılar daha çokta yabancılar sp ye çok yatırım yapmış ki bir zamanlar steem 6$ları felan geçmişti

kaynak
Ama biz yapmıyoruz.Ama bunu yapib kendinize ek gelir yada tek gelir haline getire bilirsiniz.Yani şirket gibi bir işiniz olur .örnek: @kusadasi
Ben bunları yapmayı düşünüyorum ve şimdiden kendime yol haritası çizmiş durumdayım. Bunu şimdilik hobi gibi yapiyorum ama kazançlarımı spye yatira yatira bi yerlere gelmek planlarımda var.Peki neden steeme yatirim yapalim? Çünkü bana göre şuan criptolar içinde geleceği en parlak olanlardan birisi Steem.Arkasındakı muhteşem yeniliklere bi baksanıza.Peki sizde bu platformda bi hisse almak istemezmisiniz?
Gelecekte steemit 100 milyonlara dayandığında bizler bu platformun "eskileri" olcaz abileri yani ;)maxresdefault.jpg

Sort:  

Congratulations @getstarted0! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @getstarted0! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 1.31
TRX 0.12
JST 0.139
BTC 59710.81
ETH 2144.17
BNB 473.77
SBD 8.90