Çanakkele ölümsüzdür geçilmez.. [Cointurk 21.Projesi] [@esraxgunes#5651]

in cointurk •  last year 

18_mart_canakkale_savasi_ile_ilgili_siir_canakkale_zaferi_hakkinda_h20677.jpg18_mart_canakkale_zaferi8.jpg
Çanakkele ölümsüzdür..
Siz olmasaydınız biz olmazdık..
Haklarınızı bize helal eyleyin..
Yüce insanlar güzel insanlar...
Düşmana karşı sapasağlam ayakta duran delikanlı bir ordu..
Anasından çocuğundan bacısından herkese..
Gencecik yaşlarında hayatlarının baharında..
Düşmana karşı tek yürek..
Vatan için toprak için Bayrak için Bizim için..
Mekanınız cennet olsun..

Saygıyla ve özlemle anıyoruz..

#ÇANAKKALEÖLÜMSÜZDÜR
#ÇANAKKALEGEÇİLMEZ

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun yazıktır incitme atanı..
Verme dünyaları alsanda bu cennet vatanı...🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
#çanakkalegeçilmez #vatan #bayrak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by esraxgunes from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.