İftarı Ayten Abla ile Açtık [Cointurk 30. Projesi] [colon2018#6080]

in cointurk •  5 months ago

Steemit Türkiye topluluğunun önemli mihenk taşlarından biri olan kusadası ekibinin yeni ve anlamlı projesi ile karşı karşıyayız. Ramazan ayı müslümanlar için oldukça önemli ve anlamlı bir ay.


Ramazan Ayı Nedir


Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay olup İslam inancına göre de müslümanların kutsal kitabı olan Kuran'ı Kerim'e ait olan ayetlerin inmeye başladığı aydır. Ayrıca müslümanların oruç tuttuğu (belirli zaman diliminde yemek yeme vb durumlardan mahrum olma) aydır. Oruç tutmak aynı zamanda İslamın 5 şartından biridir. Birinin İslam dinine tabii olması için oruç tutması farzdır.


Ramazan Ayı Geçmişi


Kuranı Kerim'in sürelerinden biri olan Bakara Süresine göre müslümanların kutsal kitabı olan Kuran'ı Kerim'in Hz. Muhammed' gönderildiği aydır Ramazan ayı. Ramazan ayında kutsal kitap gönderilmiştir ve bu ayda oruç tutmak tüm müslümanlara, inanlara emredilmiştir. Bakara Süresindeki içerik şudur;
''O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! (Bakara 185)''
Ramazan Ayında Neler Yapılır


Ramazan ayında yasaklara uyulur. Günün belirlenmiş saatlerinde yeme , içme gibi hareketlerden sakınılır, seks yapılmaz, yalan söylenilmemeye dikkat edilir, dürüst olunur. Bunun dışında iftar yemekleri düzenlenir fakir , yoksul kişiler ile daha varlıklı kişileri bir arada bulundurmak için. Fakirlerin bir ayda olsa karınların doyduğu bir aydır. İftar'dan sonra teravih namazı kılınır toplu bir şekilde. Daha sonra 5-6 saat sonra mevsime göre saat dilimi değişir sahura kalkınır ve yemek yenir.İftar Yemekleri Düzenlenir


İftar yemekleri Ramazan ayının en güzel yönlerinden biridir. Biz de salı günü komşumuz Ayten Abla'yı iftar yemeğine davet ettik. Kendisi dul 65 yaşlarında bir kadın. Kendisiyle birlikte yaşan bir tek oğlu var. Oğlunu da yemeğe davet edecektik ancak kendisi çalıştığı için o vakit bizimle yemeğe gelemedi artık bir başka sefere kendisini davet ederiz. Eşim , ben, çocuklarımız ve Ayten abla sofraya oturduk. Eşim tavuk, çorba, pilav ve cacık yapmıştı. Yemekten sonra dışarıdan aldığımız tatlıları da yedik. Çaydan sonra da Ayten abla bizden müsaade isteyerek gitti. Belli ki Ayten Abla böyle bir sofrayı görmeyeli uzun zaman olmuştu. Mütevazı bir sofra olmasına rağmen.Fitremizi Ayten Abla'ya Vereceğiz


Eşim ve benim fitre vermemiz farz. Bu seneki fitre fiyatı 19 TL. Ben ve eşimin fitre tutarı 38 TL ediyor. Bu miktarı ramazan sonunda Ayten ablaya vereceğiz. Ayrıca eşim bayram üstü Ayten ablaya bir kaç giysi alacağını söyledi. Umarım bu yaptığımız küçük hareketler ayten ablayı mutlu etmiştir.
Herkese şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. 

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by colon2018 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.