Blockchain Teknolojisi İle Geleceğimiz [Cointurk 17.Projesi] [Tamer #7291]

in #cointurk4 years ago

Bitcoin ile ünlenen blockhain teknolojisi , herkes tarafından olmasa da dünyada bir çok kişi tarafından bilinmektedir.İnternet üzerinden gelir elde etmek isteyen kullanıcıların bu kripto para piyasasına ister istemez giriyorlar.Günümüzde bir çok devlet bir çok topluluk bu kripto para olayına sıcak bakmasada gelecekte blockchain teknolojisini kullanacaklarını düşünüyorum.Blok zincirinin sağlamlığı ve güvenilirliği güvenilir gözüksede birçok firmanın bu yönde olumsuz görüşleri vardır.

Türkiye olarak ; geçtiğimiz günlerde ekonomiden sorumlu bakanlarımız bu konu hakkında çalışma yapacaklarını söylediler.Teknolojiden geri kalmak istemeyen ülkeler ve siyasiler liderler zamanı geldiğinde bence ister istemez bu sistemin içerisinde olacaklardır.Bunun ilgili çalısmaları yapan birçok ülke bulunmaktadır.İleride hayatımızda birçok yerde daha göreceğimiz bu teknolojiye insanlar tereddütte olsalar bile kullanacaklarını ümit ediyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23846.42
ETH 1772.65
USDT 1.00
SBD 3.29