23 Nisan Çocuk Bayramı Anılarım + [Cointurk 26. Projesi] (Tamer #7291)

in #cointurk4 years ago (edited)

Öncelikle bütün çocuklarımızın 23 nisan çocuk bayramını kutluyorum.
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiştir. Saygı ve özlemle anıyoruz.
6666666666666666.png

Benim çocuklugumdaki 23 nisan bayramların'da;
-öncelikle sabahtan şehitliği ziyaret ederdik hocalarımızla,
-ilk okulda bir keresinde şiir okumuştum çok heyecanlanmıştım :)
-balon patlatma , yumurta taşıma oyunları oynardık :)
-dans gösterilerine katılırdık :) hatta bir defasında sevdiğim bir kızla ekirü olmuştuk :)

Bu güzel anılarımızı tazelediği için @kusadasi ekibine teşekkür ediyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23911.06
ETH 1781.54
USDT 1.00
SBD 3.29