Steemit Bana Yeni Bir Başlangıç Sundu Nasıl mı ? [Cointurk 16. Projesi]

in cointurk •  2 years ago 

hayal-slide.jpg

Steemit ile tanışmam bir arkadaş vasıtası ile oldu. O aralar durumlarım sıkışıktı ve kendisi bana böyle bir platform olduğunu ileride daha güzel yerlere geleceğinden bahsetti. Daha sonra Steemit üye oldum ve bu şekilde hayatıma devam ettim.

Aradan biraz zaman geçmesiyle beraber bir baktım ki bilgi edinmeye başlıyorum. Bu bilgiler dolu dolu işime yarıyor. Hiç unutamayacağım bir olay yaşadım. İş başvurusu için gittiğim firma da bana Bitcoin ve sanal para soruları sorulmaya başlandı. Diğer mülakat giren arkadaşlar arasında sadece bu soruya cevap veren tek kişi bendim. Bu sayede mülakatı bitirdim. Bir kaç gün sonra mülakatları geçtiğimi maaş konuşmak için beni şirkete çağırdıklarını söyleyen bir telefon aldım. O anda o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Steemit ve @kusadasi sayesinde işe girmiştim. Bunu başardım. O gün bugündür bu platformdan ayrılamıyorum. Her gün yeni şeyler öğrenip bilgime bilgi katıyorum. Peki şuanda ne mi yapıyorum? Bilgilerimi satıyorum diyebilirim. Evet yanlış okumadınız bilgilerimi satıyorum. İnsanlar bana soru soruyor ve ben bunları arkadaşlarım ile konuşarak veya Steemit'te araştırarak buluyorum.

Steemit bana kattığı en büyük şey ne diye soracak olursanız, cevabım şudur;

Bana yeni bir başlangıç, yeni bir hayat, yeni bir düzen verdi. Bir insana daha fazla ne verebilir ki. Bu yüzden bu platformda emeği geçen herkese, bizlere bilgilenmemiz için elinden gelen @kusadasi ekibine teşekkür etmeyi borç bilirim.

her-dilde-tesekkur-ederim-1024x576.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bitcoinsehri from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.